john schnobrich FlPc9 VocJ4 unsplash scaled 1

|

Få bedre sammenheng og innsikt i elevenes utvikling

Vi har gjort det enkelt å følge elevenes resultater over tid.

Elevene skal gjennom mange tester gjennom skoleløpet sitt: Kartleggingsprøver, Elevundersøkelsen og eksamener med karakterer for å nevne noe. Analyseverktøyene viser vanligvis bare enkeltresultater per skoleår. Det legges i liten grad til rette for å analysere resultaterpå gruppenivå over flere år. Nettopp dette vil Conexus gjøre noe med, ved hjelp av Conexus Insight.

Store fordeler med å følge elevene over tid

Conexus Insight løser problemet med å følge elevkullenes resultater over tid ved å ha en avansert analysemotor under forståelige dashbord med fargeanalyser som gjør det lett å forstå resultatene. Alle kommuner som har Conexus Engage, og dermed lang historikk i prøveresultater, kan se for eksempel hvor mange av elevene som lå på eller under bekymringsgrensen på kartleggingsprøve i lesing i 1.klasse som fremdeles strever slik at de havner på laveste mestringsnivå på nasjonal prøve i 5.-trinn.

Visste du at 40-50 prosent av elevene som var under bekymringsgrensen i 1. klasse på delprøven om leseforståelse havner på mestringsnivå 1 i 5. klasse? Det kan være nyttig å undersøke hvordan denne utviklingen er lokalt sammenlignet med nasjonalt. Hvordan løfter vi våre elever hos oss? Kan vi se spor av tiltakene vi har iverksatt i den tidlige leseopplæringen?

Ungdomsskoler kan også følge sine tidligere elevers resultater når de kommer i videregående skole per fag og gjennomføringsgrad over flere år. Conexus Insight er et ideelt verktøy for å gi oversikt over viktige overganger i skolesystemet og har ferdige maler som kombinerer data med refleksjonsspørsmål.

unnamed1

Vil du prøve Conexus Insight? Se her!