christina wocintechchat com c mgSuxqpzA unsplash scaled 1

|

Få system i kvalitetsvurderingen med et kvalitetsårshjul

Det kan være en utfordring å ha kontroll på alt av planer, systemer og prosesser som er knyttet til den lovpålagte kvalitetsvurderingen i skolen. Her er våre tips til hvordan skoleeiere og skoleledere kan gjøre jobben litt enklere – og samtidig oppnå gode resultater.

Opplæringsloven §13.10 krever at alle norske kommuner har et system for kvalitetsvurdering. Som vi allerede har antydet i tittelen: Et kvalitetsårshjul er ditt beste hjelpemiddel.

Hvorfor bruke et kvalitetsårshjul i skolen?

Kvalitetsårshjulet, gjerne politisk vedtatt, sikrer at viktig arbeid videreføres ved skifte av ledere i ulike posisjoner. Årshjulet tidfester alle prosesser og synliggjør sammenhengen i kvalitetsarbeidet. Kjernen i årshjulet er å sikre elevenes læringsutbytte og læringsmiljø. Et slikt årshjul kan tilpasses enhver kommunes plan for kvalitetsarbeid.

Rapporten «En skole for vår tid» (2021) konkluderer med at systemisk arbeid med kvalitet over tid gir bedre resultater. For å skape refleksjon rundt læringsarbeid, og lykkes med endring i praksis, er lærende prosesser en forutsetning. Conexus har utviklet digitale verktøy som gir støtte og system for denne typen arbeid. Vi tar i bruk fargekoder som gir enkelt overblikk, og tilbyr forhåndsdefinerte rapporter som er tilpasset områdene i kvalitetsårshjulet. Dermed får skolene en både visuell og strukturell oversikt over kvalitetsarbeidet i kommunen.

Hvordan kan et kvalitetsårshjul se ut?

Kvalitetsårshjulet deres bør inneholde bærebjelkene i kvalitetssystemet:

  • Analyse avresultater i læringsresultater og resultater knyttet til læringsmiljø, gjerne i form av møter med de enkelte skoler
  • Arbeid med tilstandsrapport (kvalitetsmelding) og tidspunkt for politisk behandling
  • Skolebasert vurdering med forarbeidog oppfølging med den enkelte skole
  • Etterarbeidav skolebasert vurdering; plan for kommende skoleår for den enkelte skole og oppfølging med veiledning eventuelt tidlig høst
  • Tidspunkt for oppfølging av §9A
  • Rektor- og ledermøter, møter med elevråd og eventuelt andre møter

Hvert område kan beskrives nærmere i en enkel matrise i slik at man får med informasjon om innhold, ansvar og gjennomføring.

kvalitetsårshjul

Hjelpemidler til kvalitetsårshjulet fra Conexus

Conexus Engage gir lærere og skoleledere oversikt over områder en klasse eller enkeltelever lykkes med, eller hvor de har behov for mer påfyll. Her er også rapporter som viser elevenes ferdigheter. Dette er et konstruktivt utgangspunkt for både fremovermeldinger og samtaler med elever og foresatte.

Conexus Insight er en skattekiste for ledelsen i skolen eller kommunen. Her ligger oversikt over lærings- og læringsmiljøresultater, ferdige prosesser og rapporter til bruk i skolebaserte prosesser, effekter av stafettlogg, mal for skolebasert vurdering og mye, mye mer. Innholdet er lett tilgjengelig når kommunen skal utforme den lovpålagte kvalitetsmeldingen. Ved å kombinere resultater fra Insight med fortellinger fra skolehverdagen får kommunen en melding med både «tellinger og fortellinger».

Conexus Stafettloggen er et verktøy som gir oversikt over aktører som er involvert i tverrfaglig samhandling, og er et kommunikasjonsmiddel for tiltak mellom skole, elev og foreldre. Her får alle involverte en oversikt over både tiltakene og effekten. Informasjonen følger enkelteleven ved alle overganger i læringsløpet. Loggen er godkjent for dokumentasjon av aktivitetsplikten i §9A-saker, og tilfredsstiller alle krav med tanke på datasikkerhet på nivå 4 og GDPR.