Gaupen skole

|

,

Gaupen skole – en skole som er god på å inkludere og utfordre elever med høyt læringspotensial

Gaupen skole ligger i Ringsaker kommune og har et inspirerende engasjement som vi ønsker å dele! Fokuset på Gaupen er alle elevers rett på tilpasset opplæring. De har utarbeidet en egen handlingsplan for barn med høyt læringspotensial og evnerike barn.

Samarbeid på tvers

–Vi forsøker møte alle elever med riktige faglige utfordringer slik at de opprettholder motivasjon og mestring uavhengig av evner og forutsetninger. Gaupen jobber hele tiden med å evne å tilpasse seg deretter, både faglig og organisatorisk, sier Gerd Elin Borgen ved Gaupen skole.

På Gaupen skole får også elever som utmerker seg i praktisk-estetiske fag tilpasset opplæring dersom det er til det beste for at de skal få blomstre. Inneværende skoleår er det etablert et samarbeid med en kunstner fra kommunens kulturskole til et spesifikt trinn.

En kombinasjon av lærernes kompetanse, observasjoner og kartleggingsresultater ligger til grunn for vurderingen av elevene, og da den faglige tilpasningen. Rektor og lærere diskuterer fortløpende enkeltelevers behov på bakgrunn av data fra kartlegginger, tester og undersøkelser. I trinnets dialogmøter med rektor diskuteres det blant annet hvilke elever som trenger spesielle faglige tilpasninger.

–Vi har elever på flere trinn med høyt læringspotensial. Skolen innleder alltid et samarbeid med foreldre, søker råd hos PPT, kommunalsjef og skolefaglige rådgivere når det er nødvendig. Inneværende år har vi tilrettelegginger både mellom trinn på egen skole, kunstner i kulturskolen og med en ungdomsskole, sier Gerd Elin.

Tilpasset opplæring

For noen år tilbake kunne vi lese om eleven Mari Sol med høyt læringspotensiale i matematikk. Læreren til Mari Sol gjennomførte blant annet M-prøven for høyere klassetrinn for å få bedre innsikt i hennes kompetansenivå. Conexus Engage legger til rette for at lærere kan gjøre slike undersøkelser for å vite mer om hvordan de skal tilpasse opplæringen videre. Les mer om hvordan Gaupen skole arbeider med inkludering og tilpasset opplæring for elever med stort læringspotensiale og se deres handlingsplan for evnerike barn her.