|

Kartleggingsprøver: Fra én time til fem minutter med nye Conexus Engage

Nye Conexus Engage gjør det enklere og raskere å registrere resultater etter prøver. Der du tidligere brukte en time kan du nå få jobben gjort på fem minutter.

I disse dager avsluttes gjennomføringsperioden for de nasjonale kartleggingsprøvene for grunnskolen. Nå står registreringen for tur.

I år forventes det at nærmere 300 000 resultater vil registreres i Conexus Engage (tidligere Vokal). Dette utgjør nesten 80 prosent av alle kartleggingsprøvene som gjennomføres. Registreringen foregår manuelt, og har tidligere tatt sin tid.

Nå har imidlertid Conexus lansert en ny versjon av Conexus Engage, der registreringsprosessen er vesentlig forenklet og forbedret. Du kan derfor gjøre registreringsarbeidet på rekordtid, og flere lærere har allerede meldt om at årets registrering gikk som en lek.

«Det som tidligere tok en time, brukte jeg fem minutter på nå. Den nye versjonen er veldig effektiv og har redusert antall klikk betraktelig.»

Rektor på barneskole i Nord-Gudbrandsdalen

Slik gjør du det

Tidligere måtte lærere gå inn på den enkelt elev i Vokal (nå Conexus Engage), taste inn resultatet og lagre, for så å åpne neste elev. Dette tok unødvendig lang tid. Med nye Conexus Engage kan man nå registrere dette langt raskere og i et felles skjermbilde. Det nye oversiktsbildet reduserer også risikoen for feilregistreringer.

Se disse videoene og følg oss på Facebook for flere smarte brukertips.

Et svært godt datagrunnlag

Med både resultater fra nasjonale kartleggingsprøver, andre kartlegginger og prøver samlet på ett sted, har skolene et svært godt datagrunnlag. Ikke bare er dette et godt verktøy for skoleledere og skoleeiere gjennom Conexus Insight, men også for deg som lærer.

Se en oversikt over hvilke prøver og tester som er tilgjengelig i Conexus Engage her.

Ved å ta i bruk Conexus Engage og datagrunnlaget som finnes der, kan lærere forberede til utvilingssamtaler og lignende på en mer presis og dokumentert måte. Synsing og skjønn erstattes av en bedre og bredere innsikt i hver enkelt elev. På den måten kan utviklingssamtalen fokusere mer på fremovermeldingen, med mål og tiltak som eleven skal fokusere på i neste periode.

Formålet med kartleggingsprøvene er å finne elever som trenger ekstra oppfølging. Det er viktig at disse elevene blir sett tidlig, slik at de kan få tilbud om den tilretteleggingen de har krav på. Med Conexus Engage kan du som lærer følge eleven tett, avdekke behov og fremgang, og legge til rette for en bedre læringsdialog.

Ønsker du å lese mer om Conexus Engage og fordelene dette gir deg som lærer, se her.

Har du spørsmål hører vi gjerne fra deg på support@conexus.no.

God registrering!