Artikler

« Tilbake

 • Nytt skolemiljø på gang?

  Nytt skolemiljø på gang?

  Digitale verktøy er et tveegget sverd i arbeidet med å forbedre skolemiljøet. På den ene siden er det et stort behov for digitale undersøkelser som gir pålitelig datainformasjon om ulike sider av kvaliteten på miljøet. På den andre siden er fremveksten av digitale verktøy en trussel for det sosiale miljøet.

  Les mer

 • Ny perspektivrik NOU om kvalitetsutvikling

  Ny perspektivrik NOU om kvalitetsutvikling

  Mandag 13. november presenterte utvalget for kvalitetsutvikling i skolen sin hovedinnstilling «Et nytt system for kvalitetsutvikling – for elevenes læring og trivsel».

  Les mer

 • Last ned din analyserapport om elevenes fallende motivasjon her!

  Hvordan analysere elevmotivasjon rapport

  Les mer

 • Hvorfor faller elevenes motivasjon for skolearbeidet?

  Hvorfor faller elevenes motivasjon for skolearbeidet?

  NTNU og Utdanningsdirektoratet publiserte fredag 17. desember en rapport som beskriver hvordan en kommune har fulgt opp resultatene fra Elevundersøkelsen fra 2020, særlig den dalende motivasjonen. Forfatterne er Melina Røe, Trond Buland og Christian Wendelborg, og du finner den her. Elevundersøkelsen havner i søkelyset hvert år når de ferske resultatene foreligger. De nasjonale tallene for…

  Les mer

 • Fem ting du bør gjøre i Conexus Engage nå

  Når tankene har handlet om å organisere den nye skolehverdagen, kan det være lett å glemme alt som må gjøres før sommerferien. Vi ønsker derfor gi dere 5 gode Engage-tips. Tips 1: Husk å importere resultater for nasjonale prøver Vi anbefaler at dere så raskt som mulig importerer resultater for nasjonale prøver. Resultatene er tilgjengelige…

  Les mer

 • Samarbeidsplikt for tidlig innsats er en god ting

  Forfatter: Svein-Erik Figved (Faglig leder i Conexus)Publisert: Kommunal Rapport 15.09.17 Kronikk. Kommunene bør støtte forslaget om at skolen har plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenester for å sikre en best mulig oppfølging av eleven. I disse dager er et lovforslag om at skolene har plikt til å gi intensiv opplæring til elever på…

  Les mer

 • Kartleggingsprøver: Fra én time til fem minutter med nye Conexus Engage

  Nye Conexus Engage gjør det enklere og raskere å registrere resultater etter prøver. Der du tidligere brukte en time kan du nå få jobben gjort på fem minutter.

  Les mer