skolebarn

|

Nå kan du se progresjonen i nasjonale prøver fra 5. til 8. trinn

For første gang kan nasjonale prøver fra 5. og 8. trinn kobles og sammenlignes. Det betyr at skoler nå kan se hvor mye de har bidratt til progresjonen hos elevene sine over tid.

Forskere ved CEMO har sammen med Matematikksenteret gjennomført en studie for å undersøke om resultatene fra de nasjonale prøvene i regning for femte og åttende trinn kan kobles sammen. Se artikkelen om prosjektet i UiOs forskningsmagasin Apollon.

Progresjon hos elevene er viktigst

Forskerne ønsker å bidra til en endring av prøvesystemet slik at de nasjonale prøvene kan vise progresjonen hos elevene over tid – både med tanke på faglige prestasjoner og motivasjon. Dette er i tråd med den nye læreplanen hvor nettopp elevenes progresjon er en tydelig vektlagt verdi.

Sammenlignbart over tid

Som en del av studien kom Henrik Galligani Ræder og Rolf Vegar Olsen ved CEMO frem til en formel som kan brukes til å konvertere 8.-trinnsresultatene til 5.-trinnsskalaen. Ræder og Olsen viste at regneferdighetene som ble målt i femte trinn tilsvarer de som måles i åttende trinn. Siden de to prøvene måler den samme ferdigheten, er det mulig å sammenligne resultatene fra de nasjonale prøvene.

Det er store spenn i ferdighetene, spesielt i regning. Det gjør det utfordrende både å måle resultater og tilpasse undervisningen i klassene. Kanskje dagens nasjonale prøver ikke er fullt ut optimalisert for å gi lærerne svar på det de har mest behov for å vite. Et system som vektlegger progresjon fremfor resultat, skal også på sikt inkludere elevenes opplevde motivasjon. For å tilpasse opplæringen må vi kunne se hele eleven, ikke bare faglige prestasjoner.

Se progresjonen i Conexus Insight

Formelen som er utviklet i studien er nå implementert i Conexus Insight. Det betyr at du som bruker Insight har tilgang til å sammenligne og følge progresjon til elevene på femte og åttende trinn. Registrer deg og vi tar kontakt for å vise deg hva Conexus Insight kan gjøre!