image0011

|

Nyhet: Integrasjon mellom Alle Teller! og Conexus Engage

Nå er det mulig å bestille integrasjon mellom Alle Teller! og Conexus Engage. Det gjør at du slipper manuell registrering av resultatene, og og kan se alt innen matematikkprøver på ett sted.

Alle Teller! gir deg verdifull informasjon om elevenes tallforståelse. Kartleggingsverktøyet består av tester og en håndbok med veiledningsmateriell som forklarer hvordan du som lærer kan gi elevene dine best mulig tilpasset opplæring, og hvordan du kan hjelpe elevene som har eventuelle misoppfatninger.

Basert på elevenes resultater kan du planlegge undervisning som bygger på det elevene kan, og ved å bruke håndboka kan du tilrettelegge for varierte læringsaktiviteter som fremmer forståelse. Håndboka er også til god hjelp når du skal innføre nye og utvide matematiske begreper.

Se og bestill Alle teller her.  

Vil du lese mer om Conexus Engage, klikk her.