Kim Schildkamp

|

Professor Kim Schildkamp om verdien av elevmedvirkning på Brukerforum

Skoleforskeren konkluderer med at riktig databruk gir en bedre skole.

Det å engasjere og involvere elever gjennom databruk kan bidra til at både motivasjon og ferdigheter forsterkes, og at skolen på den måten drives mer effektivt. Dette er tema for professor Kim Schildkamps nyeste forskningsprosjekt; “Involving Students in the Use of Data – From Data to School Improvement” i samarbeid med Conexus.

Lær mer på gratis webinar

Kim Schildkamp er en av våre foredragsholdere på årets Brukerforum. Der er hun invitert til å presentere sitt nyeste arbeid. Vi tror at dette er aktuelt og interessant for de fleste skoleeiere og skoleledere, og anbefaler sterkt å sette av tid til dette gratis webinaret. Du kan melde deg på hennes webinar her.  Mer informasjon om Conexus´ Brukerforum og hele programmet finner du her.

Hvem er Kim Schildkamp

Kim Schildkamp er professor ved Twente Universitet i Nederland. Hennes fagområde er atferdsledelse, og hun er spesielt interessert i læring og utdanning.  Forskningen hennes dreier seg om databruk i skoler og andre organisasjoner. Du kan lese mer om Schildkamp her.

Vi gleder oss til å høre henne i webinaret «Involving students in the use of data: From data to school improvement» torsdag 25. november.