pexels max fischer 5212649

|

Skolelederens viktige rolle i å skape et trygt og støttende læringsmiljø med Engage Oppfølging

Elevoppfølging er en av de viktigste oppgavene som skoleledere og rektorer har. Det handler om å følge opp elevene på en systematisk måte for å sikre at de får den nødvendige støtten og veiledningen de trenger for å utvikle seg faglig og sosialt.

Det er flere grunner til at elevoppfølging er viktig. Det kan blant annet bidra til å identifisere tidlige tegn på utfordringer eller bekymringer hos elevene. Dette kan omfatte alt fra faglige vansker til sosiale eller emosjonelle problemer. Ved å fange opp disse tegnene tidlig, kan skolen sette inn tiltak som kan hjelpe elevene før problemene blir for store.

"Utvikling i norsk skole" – Nyhetbrevet for skoleledere

Tidlige indikasjoner på mestringsnivå 1 på femte trinn

Undersøkelser viser at mellom 40 til 50 prosent av elevene som var under bekymringsgrensen i 1. klasse, havner på mestringsnivå 1 når de er i 5. klasse.  Dersom man har god oversikt over elevenes faglige utvikling vil man enklere identifisere utfordringer tidlig, og ha større sjanse til å sette inn treffsikre tiltak som kan skape bedre læringssituasjoner for eleven. 

Elevinformasjon som er spredt utover utallige filer og dokumenter skaper trøbbel for skoleledelsen

Elevoppfølging handler om å se hvordan elevene presterer og utvikler seg over tid. Ved å samle inn og analysere data om elevens faglige og sosiale utvikling, kan skolen identifisere trender og områder hvor det trengs ekstra innsats. Dette kan også hjelpe skolen med å tilpasse undervisningen og læreplanen bedre til elevens behov.

Dette kan ofte være vanskelig når det er mange elever og lærere involvert, og informasjon om hver elev spres i ulike filer og dokumenter. Uten et verktøy som samler informasjon på ett sted, vil det skape utfordringer for både lærere og skoleledelse å følge opp hver enkelt elev.

Bedre oppfølging krever sikre systemer

Ved å samle all relevant informasjon om hver enkelt elev på ett sted, kan lærerne få bedre oversikt over elevens helhetssituasjon og raskt identifisere elever som befinner seg under bekymringsgrenser eller har høyt fravær. Engage Oppfølging er en plattform som bidrar til å sikre at alle elever får den oppfølgingen de trenger for å lykkes i skolen ved å samle alt på ett sted. Plattformen denne informasjonen lagres på, er også en kritisk faktor. Conexus har derfor valgt Microsoft Azure som lagringsplattform.

web Conexus og Microsoft gruppebilde 1
Fra venstre: Jacob Nordan (CEO i Conexus), Christoffer Bråthen (Head of R&D i Conexus), Ole Tom Seierstad (National Security Officer i Microsoft Norge), og Atle Spilde (Director Public Sector i Microsoft Norge).

– Det er helt avgjørende for oss å ha stålkontroll på personvern og IT-sikkerhet da vi håndterer store mengder data, forteller daglig leder i Conexus, Jacob Nordan.

Få en demo av Conexus Oppfølging

– Verktøyet er ideelt for å følge opp barna

Den Norske Skolen i Málaga i Spania er en liten skole med rundt 140 elever, spredt på 1.–10. trinn. Mange av elevene er på skolen kun ett eller to år før de reiser tilbake til Norge. Det stiller enda større krav til gode systemer for elevoppfølgingen. 

Det viktigste har vært å kunne samle både kartlegginger og tiltak til hver enkelt elev. Vi bruker Engage Oppfølging til både faglige og sosiale observasjoner. Verktøyet er ideelt for å følge opp barna, og for å legge til rette for enklere samarbeid mellom lærerne, forteller Leif Arild Haaland.

Forbered elevene for livet etter skolen

God elevoppfølging er avgjørende for å sikre at elevene får den nødvendige støtten og veiledningen de trenger for å utvikle seg faglig og sosialt. Et verktøy som samler all relevant informasjon om hver enkelt elev på ett sted, som Engage Oppfølging, kan hjelpe lærere og skoleledelse med å gi elevene den oppfølgingen de trenger for å lykkes i skolen og forberede dem for livet etter skolen.

Få en demo av Conexus Oppfølging