johnny mcclung RjdoQxJ7 5k unsplash scaled 1

|

Slik får du innsikt til å gi bedre tilpasset opplæring

Den beste tilpassede opplæringen kommer når man har gode data i bunnen og vet hvordan man skal bruke dem. Her viser vi med et typisk eksempel hvordan Conexus Insight kan hjelpe deg.

Jobber du i skolen, vet du at elevene trenger både faglige utfordringer og støtte fra læreren for å få de aller beste resultatene. Elever med høyt læringspotensial har risiko for å kjede seg dersom de faglige utfordringene uteblir, og elever med læringsvansker trenger god støtte for at faglige utfordringer ikke skal ta fra dem mestring og motivasjon.

Gjennom å hente inn og analysere data som setter faglige utfordringer og støtte fra lærer inn i samme graf, blir det med en gang tydeligere hvilke behov som finnes i elevgruppen din.

Her ser du hvordan en slik oversikt kan se ut i Conexus Insight.

hagatjern tilpasset opplaering
Slik kan statistisk data presenteres i Insight.

Slik leser du illustrasjonen fra Conexus Insight

På den vannrette aksen ser du elevenes vurdering av faglige utfordringer, med andre ord læringsmuligheter. Hvis de er plassert langt til venstre, opplever de faglige utfordringer på skolen som lave. Jo lengre mot høyre de er plassert, desto bedre er de faglige utfordringene.

På den loddrette aksen vises opplevd støtte fra lærer. Dem som er plassert lengst ned i illustrasjonen opplever lite støtte, mens dem som er høyt oppe i grafen har god støtte.

Hvilken situasjon tror du er typisk for de elevene som utgjør 41,62 %? Jo, dette er elever som i hovedsak opplever mestring og balanse; læreren ser dem og gir tilpasset opplæring, slik at de har passe vanskelige oppgaver og en fin progresjon i egen læring.

Visualisering hjelper

Som vi ser er det en vesentlig del av elevgruppen som ikke er i denne kategorien. Noen av dem mangler både utfordringer og støtte, andre har det ene og mangler det andre. Det å få visualisert dette i Insight hjelper lærere og skoleledere til å avdekke behov for mer tilpasset opplæring.

Vi ser at Insight legger til rette for både analyser og gode samtaler, ikke minst mellom lærer og elev. Vil du vite mer om Conexus Insight? Registrer deg her, så tar vi kontakt for å vise deg mer!