lesende gutt

|

SOL: Vil gjøre alle elever til funksjonelle lesere

I Gjesdal har de utviklet et system for å hjelpe elever til bedre leseferdigheter.

Leseferdigheter danner grunnlaget for all annen læring i skolen. Når 20 % av norske elever har utfordringer med lesing, er det alt for mange barn og unge som går glipp av kunnskap, og som statistisk sett får flere problemer med videre utdanning og arbeidsliv.

25 % hadde utfordringer med lesing

Dette har Gjesdal kommune tatt aktivt tak i. Der har lærerne selv laget et verktøy hvor formålet er å se elevenes leseutvikling, heve lærerkompetansen og gi tilbakemeldinger til elever og foresatte.

Noe av grunnen til at prosjektet ble satt i gang var resultatet av en kartleggingsprøve i 2005; den viste at nærmere en fjerdedel av elevene på 7. trinn hadde store vanskeligheter med lesing. Det ble tydelig at skolen trengte et nytt verktøy.

Et system for å forstå leseutviklingen

Verktøyet heter SOL (Systematisk Observasjon og Lesing). SOL gir lærere et felles rammeverk og språk for å observere elever i lesing, og ikke minst støtte til tilpasset undervisning.

SOL-pyramiden viser nivåene innenfor leseutvikling – hvert nivå med sine kjennetegn. Ved å observere elevene opp mot disse kjennetegnene vil læreren kunne se hvor de ligger i utviklingen, og forstå om elevenes hovedstrategi er fonologisk eller ortografisk.

SOL kan brukes både på enkeltelever og hele klasser, og resultatene kan registreres i Conexus Engage. Du kan lese mer om målsettingene og prosessen rundt SOL i artikkelen på Gjesdal kommunes nettsted.

Bruker du allerede Conexus Engage? Her kan du bestille SOL.