|

Fem ting du bør gjøre i Conexus Engage nå

Når tankene har handlet om å organisere den nye skolehverdagen, kan det være lett å glemme alt som må gjøres før sommerferien. Vi ønsker derfor gi dere 5 gode Engage-tips.

Tips 1: Husk å importere resultater for nasjonale prøver

Vi anbefaler at dere så raskt som mulig importerer resultater for nasjonale prøver. Resultatene er tilgjengelige i PAS kun i en tidsbegrenset periode, derfor er denne oppgaven viktig nå før sommerferien. Dette gjør dere under menyvalget «Administrasjon -> Hent eksterne data». Les mer her.

Det tar ikke mange minutter, så ikke vent.

Tips 2: Husk å ferdigstille resultater på kartleggingsprøver.

I disse dager er det mange som gjennomfører de obligatoriske kartleggingsprøvene fra Utdanningsdirektoratet. Det er viktig at lærerne ferdigstiller registreringen. Hvis de ikke ferdigstilles, vil de ikke telles med i aggregerte rapporter (tall oppsummert for klasse, skole eller kommunenivå under menyvalget «Rapporter»). Ferdigstille gjør man enten inne på det enkelte resultat, eller i klasselisten.

Engage2

PS, dette gjelder alle kartleggingsprøver som registreres manuelt, ikke bare de fra Utdanningsdirektoratet.

Du som skoleleder kan sjekke om resultatene er ferdigstilt under menyvalget «Status».

Tips 3: Har dere tilgang til de prøvene din skole bruker?

Vet du at dere kan administrere innholdet i Engage selv? Under «Administrasjon» finner du «Innhold». Her kan dere selv krysse av og på alt innhold som ikke har en prislapp. For innhold med en prislapp finner du på denne siden informasjon om hvordan dere kan kjøpe.

Vi benytter anledningen til å nevne innhold som er nytt i Engage i skoleåret 2019/2020.

Bokstavprøven
Lesesenterets bokstavprøve er et enkelt, praktisk redskap som lærere på 1. trinn kan bruke for å registrere fremgang eller stagnasjon i elevers bokstavkunnskap.
Pris: Gratis

Skolestart
Skolestart er en applikasjon utviklet av Lesesenteret. Applikasjonen er beregnet brukt av lærere som ønsker å få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn.  Resultatene importeres til Conexus Engage.

Appen er tilgjengelig i Google Play for Android-enheter og Appstore* for iPad og Mac.
*Appen er ikke tilgjengelig for iPhone.
Pris: Kr. 20,- pr bruker

Læringsstøttende prøve i regning
Frivillige prøver som gir informasjon om ferdigheter i regning. Prøveresultatene lastes ned fra PAS og importeres til Engage. Utgiver er Utdanningsdirektoratet.
Pris: Gratis

ESBA
ESBA (Elementary Social Behavior Assessment) er kartlegging og vurdering av sosiale ferdigheter 1.- 6. trinn. ESBA er både screening og oppfølgende vurdering av elevers utbytte av læringsstøtte for utvikling av sosiale ferdigheter, – tilpasset og validert for norske elever. Utgiver av ESBA er Nasjonalt utviklingssenter for barn og unge (NUBU).
Pris: Gratis

Tips 4: Aggregerte rapporter gir nyttig informasjon om elevgruppene

«Kunnskap er selve nøkkelen til et bedre liv, at barn tilegner seg kunnskap er helt avgjørende for hvordan samfunnet vårt utvikler seg», sa statsminister Erna Solberg fredag 8. november 2019 da hun og kunnskapsminister Jan Tore Sanner presenterte stortingsmeldingen «Tett på – tidlig innsats og inkluderende fellesskap i barnehage, skole og SFO».

Vet du at Engage kan hjelpe dere med å identifisere hvilke elever som trenger tiltak for tidlig innsats? Det vet dere sikkert, siden dere er brukere av Engage, men ikke alle vet at det også er et nyttig verktøy på overordnet nivå når skoleledelsen for eksempel trenger en oversikt over «Hvor mange elever ligger på eller under bekymringsgrensen på Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver».

Her er et eksempel på en rapport som er nyttig når dere skal planlegge ressurser og tiltak:

Engage4

Vi anbefaler dere å ta en titt på «Rapporter» hvis dere ikke er kjent med alle mulighetene som ligger der.

Tips 5: Husk å arkivere data for avgangselevene

Når en elev slutter på en skole, enten det er midt i skoleåret, ved overgang fra barneskole til ungdomsskole eller ved utgangen av 10. trinn, blir det generert flere PDF-filer. Disse filene inneholder data som har blitt registrert på eleven i Conexus Engage.

Hvorfor må vi lagre disse PDF-filene?
Data knyttet til en avgangselev anonymiseres i selve Conexus Engage-databasen. Det er derfor viktig at disse PDF-filene lagres på et sikkert sted, i henhold til skolens/kommunens retningslinjer.

Når er disse filene tilgjengelig?
For dere med integrasjon mellom skoleadministrativt system og Engage vil disse PDF-filene ikke være tilgjengelig før vi åpner Engage for dere etter sommerferien.

For dere uten integrasjon kan dette gjøres med en gang dere har gjennomført prosedyren for nytt skoleår. Dere vil motta en e-post med informasjon om når muligheten for klargjøring til nytt skoleår åpner.

Les mer her.