lillestrom scaled 1

|

,

-Vi har så mye å lære av hverandre

Det er mange måter å bruke Conexus-plattformen på. Les om hvordan Lillestrøm skal lykkes med å bygge analysekunnskap i skolene gjennom dialog.

Lillestrøm er etter kommunesammenslåingen landets 9. største kommune. Her jobber 120 skole- og SFO-ledere for å skape en best mulig skolehverdag for drøyt 11 000 elever.

– Vi er opptatt av å drive moderne skole- og kompetanseutvikling. Alle skolene i Lillestrøm kommune bruker Conexus Insight som utviklingsverktøy, forteller seniorrådgiver Turid Lomsdalen Framnes ved pedagogisk-psykologisk avdeling i Lillestrøm kommune.

Kvalitetsvurderingen i Lillestrøm har blitt lettere

Lillestrøm kommune har nylig hatt en prosess for å definere kvalitetsbeskrivelser for skolen. Disse skal brukes i kvalitetsvurderingsarbeidet i mange år fremover. Målet er en felles plattform og mer systematisk utviklingsarbeid.

– Det er viktig for oss at alle skolene bruker Conexus Insight som verktøy for å legge informasjon inn i kvalitetsvurderingen. Den bruker vi til å jobbe med pedagogisk drift og realisering av læreplanen, forteller rådgiver Halvdan Torje Berg i fagstaben ved avdeling for oppvekst i Lillestrøm kommune.

Nysgjerrig på hvordan dere kan bruke Conexus Insight? Registrer deg her, så tar vi kontakt.

Systematisk databruk gir nye refleksjoner

Nysgjerrigheten og åpenheten for nye løsninger er økende over hele landet: Hvordan kan dataverktøy og analyse hjelpe oss til å drive god skole?

– Conexus-produktene lar oss jobbe datainformert på tvers av roller og nivåer, sier Framnes. Spesielt viktig er det for oss å kunne hente frem alle tilgjengelige opplysninger og sette dem sammen til en helhet. Ved å logge på Conexus Insight blir vi påminnet å bruke flere datakilder i arbeidet. Det er mye spennende å dykke ned i.

Framnes tilføyer at jo mer kommunen finner når de anvender Conexus Insight, jo tydeligere blir det at den har et kontinuerlig behov for analysekompetanse.

– Analysekompetanse handler også om hvordan vi snakker om og stiller spørsmål ved data. Hvilke årsaksfaktorer vi lener oss på i beslutningsprosesser, er et viktig og spennende spørsmål som vi kommer til å jobbe med.

Setter av tid hver uke

Nylig har Lillestrøm kommune vedtatt lokale kvalitetsplaner for læringsmiljø, regning, samt språk, lesing og skriving. Disse skal brukes i utviklingsarbeidet og bidra til felles praksis på viktige områder framover.

Kommunen jobber ut ifra en overordnet oppveksttanke, og har vært bevisst på å knytte arbeidet i skole, SFO og barnehage tettere sammen.

– Hos oss er lærerne og lærespesialister med på å ta ansvar for den faglige utviklingen i kommunen. Jeg tror at den inkluderende måten vi jobber på kan være interessant for flere norske kommuner, sier Framnes.

Erfaring fra Lillestrøm: Felles tid til profesjonsutvikling

Lillestrøm kommune har valgt å samkjøre skolenes fellestid. Samkjøringen gir noen muligheter for kurs- og kompetanseutvikling på tvers av kommunens 30 skoler.

– Fellestid på samme ukedag skaper mange muligheter for kommunal kompetanseutvikling. Dette gir forutsigbarhet for skolene og rammer i liten grad opplæringstilbudet, sier Framnes.

Mye å lære av hverandre

– Vi har så mye å lære av hverandre, sier Berg. Et verktøy som Insight bidrar til å samle data av betydning for elevers læring og utvikling. Felles innsikt i data om skolen er et godt utgangspunkt for dialog mellom skoler og skoleeier der denne har til hensikt å bidra til kontinuerlig forbedring. Dette er dialogbasert styring i praksis.