alleteller
alleteller logo

Alle Teller!

Alle Teller! gir deg verdifull informasjon om elevenes tallforståelse og er et kartleggingsmateriell på tall og tallforståelse for nivå 1-10

Alle Teller!

Nå kan du importere resultatene fra Alle Teller! direkte til Conexus Engage.

Alle Teller! gir deg verdifull informasjon om elevenes tallforståelse. Kartleggingsverktøyet består av tester og en håndbok med veiledningsmateriell som forklarer hvordan du som lærer kan gi elevene dine best mulig tilpasset opplæring, og hvordan du kan hjelpe elevene som har eventuelle misoppfatninger.

Basert på elevenes resultater kan du planlegge undervisning som bygger på det elevene kan, og ved å bruke håndboka AlleTeller!, kan du få forklart vanlige misoppfatninger og legge til rette for varierte aktiviteter som fremmer forståelse. Håndboka er også til god hjelp når du skal innføre nye og utvide matematiske begreper.

Utgiver: Matematikksenteret

Betingelser

  • Conexus sender kontrakt iht. bestillingsskjema
  • Forutsetter at kunden har Conexus Engage og lisens med Alle Teller! hos Matematikksenteret

Pris oppgitt eks. mva

Pris pr. skole
Antall elever:Pris
1-100950,-
101-2001590,-
201-3002190,-
301-4002950,-
401-5003750,-
501-6005000,-
601-7006250,-
kartleggeren bilde1

Bestilling

Bruksrett: Bruksretten er gjeldene 12 måneder fra bestilling. Bruksretten fornyes automatisk per år med mindre den sies opp 3 måneder før endt periode. Prisen justeres i henhold til konsumprisindeks per år.