matte

|

Konsekvenser av fallende mattekompetanse over tid

Andelen åttendeklassinger med lav mattekunnskap (mestringsnivå 1+2) har økt med 40% på seks år, og Utdanningsdirektoratet har regnet feil over en årrekke. Vi har altså et betydelig fall i matematisk kompetanse hos de siste årskullene. Hvilke samfunnsmessige konsekvenser kan et fall i befolkningens mattekompetanse ha over tid?

Matematikkens betydning i dagens samfunn 

Matematikk er en del av den globale kulturarven vår og har blitt brukt og utviklet av mennesker til å utforske universet, systematisere erfaringer og beskrive og forstå sammenhenger i naturen og samfunnet. Faget griper inn i mange vitale samfunnsområder som medisin, økonomi og teknologi. Solid kompetanse i matematikk er dermed en forutsetning for utvikling av samfunnet. Et aktivt demokrati trenger borgere som kan sette seg inn i, forstå og kritisk vurdere kvantitativ informasjon, statistiske analyser og økonomiske prognoser. På den måten er matematisk kompetanse nødvendig for å forstå og kunne påvirke prosesser i samfunnet. Et fall i matteferdigheter hos den kommende voksengenerasjonen vil kunne føre til mindre kritisk tenkning og dårlige forutsetninger for problemløsning – to områder som er svært viktig i et samfunn med informasjonsoverflod og kunstig intelligens.

matematikk

Matematikk og motivasjon faller 

Rapporter som analyserer Elevundersøkelsen viser at elevenes motivasjon for skolearbeidet og innsats også har falt de siste årene. Hva kan fallet i elevenes kompetanse i matematikk de siste årene henge sammen med? 

Hvordan kan vi gjøre faget mer engasjerende, ufarlig og relevant – slik at vi øker elevenes motivasjon for å lære matematikk? 

Sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk 

Matematikksenteret har skrevet en artikkel om sentrale kjennetegn på god læring og undervisning i matematikk, og her er det mange gode praktiske tips. For å øke elevenes motivasjon for å lære matematikk, kan lærere benytte seg av ulike metoder. En ambisiøs og utforskende matematikkundervisning kan være en god start. Dette innebærer å gi elevene muligheter til å utforske og oppdage matematikk på egen hånd, og å gi dem utfordringer som er tilpasset deres nivå. Lærere kan også legge til rette for samarbeid og diskusjoner i klassen, og gi elevene mulighet til å bruke matematikk i praktiske situasjoner. Det er også viktig at lærere gir elevene tilbakemeldinger som er konstruktive og som hjelper dem å forstå hva de kan gjøre for å forbedre seg.

Conexus Engage gir deg som lærer innsikt i elevenes matematiske kompetanse 

Ved å bruke resultater fra tidligere prøver og verktøy i matematikk, kan du som lærer planlegge og tilpasse undervisningen til den enkelte elev. Start gjerne med det prøvene viser at elevene mestrer, og bygg videre på det. I Conexus Engage samler du informasjon om kartlegging, vurdering og læringsressurser i samme system, og ser dem i sammenheng. Du ser hva elevene har jobbet med, og du ser hvordan de har prestert. Du følger opp den enkelte elev, men også større grupper og klasser. Les mer om Engage og kartlegginger her.