anita jankovic H ZkCEyH01s unsplash scaled 1

|

Lesetrening med Skolestart-appen

Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har utviklet Skolestart-appen for å hjelpe læreren å finne ut hva elevene i en klasse kan om lesing ved skolestart. 

Denne artikkelen er basert på et webinar med professor Bente Walgermo fra Lesesenteret. Sammen med Conexus gjennomgikk hun hvordan Skolestart brukes, og hvorfor den er nyttig for lærere med elever i første trinn.

Du kan se opptak fra webinaret her.

Skolestart er en forskningsbasert løsning med utgangspunkt i Universitetet i Stavanger. Gjennom å kartlegge elevers leseferdigheter for å avdekke den individuelle forståelsen og eventuelle behov tidlig, er det mulig å få et godt overblikk over kunnskapsnivået i klassen.

Appen Skolestart kan brukes til å se progresjon over tid. Walgermo forklarer at det er vanlig at elevene har variert trening med bokstaver når de begynner på skolen, og at forskjellene ofte jevner seg raskt ut i løpet av første trinn uten at det blir behov for spesielle tiltak.

Finn ut hva førsteklassingene dine kan

Skolestart-appen skal brukes ved skolestart. Med dette verktøyet får læreren kartlagt elevenes ferdigheter innen:

  • Bokstavgjenkjenning
  • Framlydsanalyse
  • Lese ord
  • Fonologisk syntese
  • Bokstavgjenkalling
  • Staving

– Det er viktig å vente til elevene har fått mulighet til å lære før vi tillegger noen av dem risiko, sier Walgermo. Hun presiserer videre at det er andre ferdigheter som er viktig og relevant for leseutviklingen hos eleven, og som appen ikke kartlegger. Deriblant vokabular, språkforståelse og muntlige ferdigheter. Dette er egenskaper som er avgjørende for at lesing skal gi mening.

–  Vent gjerne noen måneder mellom hver testing, anbefaler Walgermo. Det viktigste jeg kan si, er at det ikke er grunn til bekymring bare fordi en elev scorer lavt på en test i Skolestart. Men ved vedvarende lav score kan det indikere et større behov.

Et smart brukertips: De første resultatene slettes, så husk å lagre resultatene hvis du skal teste eleven flere ganger!

Bruk Skolestart via Conexus Engage

Skolestart er tilgjengelig via Conexus Engage, og resultatene lastes automatisk opp slik at du kan se både hvilke prøver som er gjennomført, og hvordan det har gått.

I webinaret får du se hvordan Skolestart fungerer i praksis, og du får flere praktiske tips til hvordan du skal bruke den.

Disse delprøvene er tilgjengelige i Skolestart:

Bokstavgjenkjenning: Elev får høre lyd, og skal velge bokstav

Framlydsanalyse: Eleven får se et bilde og hører en stemme som sier for eksempel «Dette er en ørn. Hva er den første lyden i ørn?»

Lese ord: Eleven får opp et enkelt lydrett ord som skal leses.

Fonologisk bevissthet: Eleven får se flere bilder, og hører en stemme som staver et ord. Eleven skal velge riktig bilde som stemmer med ordet.

Bokstavgjenkalling: Eleven får se en bokstav og skal si lyden som symbolet starter med.

Staving: Eleven får oppgaver som «Jeg liker is. Skriv is.» Enkle lydrette ord som skal skrives.

Bestill skolestart

Skolestart kan bestilles med integrasjon til Conexus Engage. Både kommuner og enkeltskoler kan bestille. Les mer om Skolestart og bestill lisens her.