|

,

Se hvordan Selvik Skole bruker Lesepakka

Samtidig som den første snøen faller ned, drar vi i Conexus på et svært hyggelig besøk til Selvik Skole i Sande (Vestfold). Denne skolen er blant de aller første i landet som har tatt i bruk Lesepakka, og vi får komme og se hvordan de bruker verktøyet i praksis. Vi er så heldige at lærer i lese- og skriveopplæring Bente Rui tar seg tid til å prate med oss om hvordan hun bruker Lesepakka, og deler sine erfaringer og tanker rundt både verktøyet og leseopplæring generelt.  

Bruker halvparten av tiden på å finne tekster

Bente forteller at den største utfordringen med lese- og skriveopplæringen hittil har vært at elevene har svært forskjellige utgangspunkt når de starter på skolen. Noen har lært seg å lese og skrive, noen skriver navnet sitt, mens andre har ingen kjennskap til bokstavene. I 2. klasse som Bente har, er det et stort sprik mellom elevenes leseferdigheter og interesse. Det å få hektet på elevene som ikke har vist noe særlig interesse verken for lesing eller skriving, har vært en utfordring.  Det å finne tilpassede tekster til hver enkelt elev, for å møte de på det nivået de ligger på, har vært veldig tidskrevende. Med Lesepakka forteller Bente at hun har halvert tiden hun bruker på å finne tekster. Hun bruker heller tiden hun nå har på å lage og finne skriveoppgaver til elevene, slik at de kan få best mulig utbytte av det de leser.

Følger opp elevenes aktivitetsdata i Conexus Engage.

Bente bruker Conexus Engage til å følge opp elevenes aktivitetsdata. Det gir henne et innblikk i om elevene hennes faktisk har gjort leksa og fulgt opp hjemme. Hun forteller at det ikke alltid er alle som leser når de har ei bok, men nå har hun mulighet til å se om de har gjort leksene. Det gjør det lettere for henne å følge progresjonen til elevene, og hun sparer tid ved at hun bare kan fortsette på bokstaver eller på farger etter hvor mye de har lest.

Ser forbedringer hos de svakeste leserne

Da vi besøker Selvik skole, er elevene i gang med den 3.uken, hvor de får hjemmelekser i Lesepakka. Tilbakemeldingene fra både elever og foresatte er positive. Bente tror at mye av forklaringen kan ligge i at elevene ser progresjonen sin underveis og får premier underveis. De ser sin egen fremgang, og de ser når dagens lekse nærmer seg slutten. Elevene forteller at de synes det er morsomt å kunne gjøre lekser på ipad, og at det er lettere å se bokstavene i forhold til boka.

Bente forteller at hun allerede ser en forbedring hos de svakeste leserne siden de begynte med Lesepakka, og hun ser at elevene hever sitt nivå hver gang de har lest en repetert tekst.

Anbefaler Lesepakka til andre lærere

Bente forteller at hun allerede har anbefalt Lesepakka til andre lærere. Hun synes at dette er en fin måte å heve leseforståelse og leseflyt, samtidig som man slipper å ha med seg masse bøker. Det at de har glemt leseboka litt midt oppi dette, ser hun ikke på som noe farlig i det hele tatt. Dette er fin måte å lære å lese på dette også, sier hun.

Ta gjerne kontakt med oss på info@conexus.no dersom du har noen spørsmål. Mer om Lesepakka finner du her