AdobeStock 37964059 2 scaled 1

|

Slik kan vi hjelpe elevene gjennom læringsprosessen og samtidig spare tid

Conexus Engage gir deg et visualisert og interaktivt datagrunnlag, og lar deg som lærer bli bedre kjent med hvor elevene er i læringsprosessen sin. Få med deg hovedpunktene fra vårt webinar om kartlegging, innsikt og oppfølging her.

ーLæring er en prosess, og noen ganger kan den være ubehagelig. Som lærer er oppgaven å gå sammen med eleven gjennom læringsprosessen. 

Dette er Helga Falch Johannessens introduksjon til webinaret vi holdt tidligere om kartlegging, innsikt og oppfølging med Conexus Engage. Johannessen er lærer i blant annet matematikk på 8. trinn ved Kjøsterud skole i Drammen. Hun tar oss igjennom hvordan hun bruker Conexus Engage til å spare tid og få hjelp til å tilpasse opplæringen. Denne artikkelen er en kort oppsummering av webinaret. Du kan se hele webinaret her.

helga falch johannessen

Hvorfor er kartlegging viktig?

Hvis vi ser på Kunnskapsløftet og Fagfornyelsen 2020, er underveisvurdering vektlagt som en metode for å sikre god elevoppfølging og tilpasset undervisning. 

ーHvordan vet vi hvor i læringsprosessen eleven befinner seg? Det er flere måter å gjøre det på, men noe av det viktigste er at vi som lærere ikke må synse, sier Johannessen. Kartlegging er et moment som hjelper oss.

Ved hjelp av kartlegging kan vi:

  • ha mulighet til å observere kjennetegn på læring
  • monitorere over tid
  • ha en måte å eliminere synsing på

Kartlegging er derfor ansett som en av brikkene i god underveisvurdering.

ーDet å ha et datagrunnlag er en støtte til læreren. Vi mennesker vil gjerne tolke før vi er ferdige å observere. Noen ganger kan det være godt å lene seg på tallenes klare tale, sier Johannessen. 

Dette sparer læreren mye tid på

I webinaret får vi se et eksempel fra en kartleggingsprøve i matematikk. Johannessen viser oss hvordan resultatene vises i Conexus Engage.

ーTo minutter etter at elevene er ferdige å ta prøven, kan jeg gå inn og se. 

Da er mange timers analysearbeid ferdig sortert og fargekodet. Som lærer kan man se hvordan det gikk med klassen denne dagen. Man kan også gå inn på enkeltelever. 

ーDet er en utrolig stor analysejobb som gjøres her, slik at jeg slipper å fokusere på retting. Jeg får et datagrunnlag som sikkert er mer presist enn jeg ville klart å kalkulere, sier Johannessen. Hun poengterer også at Conexus Engage kommer som et nyttig verktøy i tillegg til  klasseromsdialog, elevsamtaler og annet vurderingsarbeid.

Se historikken – hukommelsen din er selektiv

Noen ganger kan det være nyttig å gå tilbake og se på hvordan elevene har gjort det over tid. Johannessen forteller at hun flere ganger har blitt overrasket over hvor feil hun har husket noe. I tillegg er det å kunne se resultater over tid en gavepakke når man overtar elever fra andre skoler, for eksempel i overgangen mellom barne- og ungdomsskolen. 

ーAv og til når jeg lurer på noe, klikker jeg på mammuten inne i Conexus Engage og henter opp historikk. For eksempel kan jeg gjøre det i forbindelse med rapportskriving til PPT. Det er fint å få bekreftet eller avkreftet noe, å ha støtte utover sin egen hukommelse.