shutterstock 1929196124 1

|

Spar tid med sikker lagring av elevnotater

En betydelig andel av oss som jobber i Conexus er tidligere kontaktlærere, og vi snakket om hvordan de siste skoledagene før sommerferien var for oss som lærere.

En av oss kunne bekjenne følgende:

Jeg satt på arbeidsrommet og så frem til en sommer der jeg kunne lade batteriene etter et hektisk skoleår. Rapporter og karaktervurderinger var gjort og alt var klart for å kunne slippe taket. Bare en ting gjensto: den enorme bunken med papirer, og diverse post-it lapper med notater som egentlig ikke burde vært der i det hele tatt på grunn av sensitive elevopplysninger. Det betyr rydding, sortering og noen rimelige lange «dater» med makuleringsmaskinen.
Det er sent på ettermiddag og jeg kommer med stabelen til makuleringsmaskinen. Det første jeg må gjøre er å tømme den overfylte strimmelsekken og rense for løse strimler. Sekken sitter fast, det blir strimler utover gulvet og en hvit tåke av strimmelpartikler i lufta gjør meg uvel. Når jeg omsider har fått gått ut med strimmelsekken er det lange seanser med makulering frem og tilbake.
Når de fysiske papirene endelig er tilintetgjort, starter den digitale ryddejobben. Sletting og flytting av dokumenter og mapper.

Elevopplysninger skal lagres sikkert eller slettes

Alle som jobber i skolen vet godt at alle papirer som inneholder elevopplysninger må lagres sikkert, eller slettes. Det blir mange papirer i løpet av skoleåret i form av elevnotater, utviklingssamtaler, underveisvurderinger, spes.ped.rapporter og individuelle opplæringsplaner. Bekjennelsen fra en av våre lærere er fra en tid langt tilbake der fokus på sikker lagring og personopplysninger bare var en brøkdel av hva det er i dag. Allikevel vet vi at de gule lappene lever i beste velgående.

Samle elevnotatene i et system lærerne allerede bruker

Tiden lærerne bruker på manuell og digital rydding tar tid fra annet elevrelatert arbeid. Til deg som jobber som lærer: Det er lov å stille krav – også når det gjelder en effektiv og sikker måte å opprette og lagre elevnotater på.

Og til deg som jobber som rektor eller skoleeier: Hva med å gi lærerne deres en mulighet til å slippe den manuelle og digitale ryddejobben, og samtidig vite at dere etterlever forskriftene i personopplysningsloven og opplæringsloven?
Lær mer om sikkert system for å lagre alle elevnotater og oppfølging i Conexus Engage, som er en plattform 95% av lærerne allerede bruker og er fornøyde med.