|

SUM – Systematisk Utviklende Matematikk

SUM er et nettbasert kartleggingsverktøy i matematikk som gir tips, arbeidsoppgaver og nettressurser knyttet til kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen.

Med SUM vurderer læreren elevens kompetanse i matematikk og registrerer observasjonene i Conexus Engage. Skolene får digital oppfølging av elevens og klassens matematikkutvikling, samt konkretisering og fordeling av kompetansemålene på sju nivåer innenfor matematikkfagets hovedområder. SUM inneholder også tips til regning i andre fag, og kan bidra til å finne ut av hvordan andre fag kan hjelpe til for å forbedre elevenes kompetanse i matematikk.

Å kartlegge elevene i matematikk ved hjelp av SUM kan bidra til at skolen etablerer felles begreper på tvers av faggrupper i personalet. Ved sammen å diskutere kriterier for hva som er viktig i matematikk, samt drøfte metoder, oppgaver og eksempler, skapes det engasjement og diskusjoner rundt faget på teamet og i kollegiet. Flere lærere i ulike fag kan sammen vurdere progresjonen til en enkelt elev eller grupper av elever i matematikk.