shutterstock 432131185 1

|

VET DU hvor mange av dine elever som er svømmedyktige?

Ja, det har jeg god kontroll på, tenker du. Bruker dere «Svømmekartleggeren» fra Conexus eller har dere en annen løsning for å kartlegge og følge opp disse elevene? Uansett hvilken løsning dere benytter løser den ikke utfordringene rundt manglende svømmeferdigheter alene.

«Voksne nordmenn er dårligst på å svømme i Skandinavia»

«Barns svømmeferdigheter er på et bunnivå»

«Dalende svømmeferdigheter blant barn»

Dette er bare noen av overskriftene vi har sett de siste årene. Vi i Conexus har lenge samarbeidet med blant annet Norges svømmeforbund rundt kartlegging av elevers svømmedyktighet, gjennom kartleggingsverktøyet Svømme- og livredningsopplæring. Denne sørger for at:

  • skolens svømmeopplæring er i tråd med læreplanen
  • elevene får god underveisvurdering som fremmer læring og mestring
  • lærerne kan kartlegge elevenes læringsutbytte, justere opplæringen underveis og sette inn nødvendige tiltak på et tidlig tidspunkt
  • registrering gjennomføres i løpet av få minutter per klasse

Stor svømmeglede, men lite svømmeundervisning

I undersøkelsen til Norges Svømmeforbund og Redningsselskapet svarer hele 95 % av elevene at de synes svømming er gøy og 91 % føler seg trygge i vannet. Vi kan med andre ord slå fast at det store flertallet av barna i undersøkelsen opplever stor svømmeglede, til tross for at ferdighetene ofte lar vente på seg.

jente i basseng
Svømmeferdigheter blant barn har gått nedover de siste årene. Vårt verktøy kan hjelpe lærere å gi best mulig opplæring.

Lærerne oppgir i undersøkelsen at de føler de har for lite tid til å gi elevene svømmeundervisning. Mest undervisning er det på 3. og 4. trinn, hvor 3. trinn topper statistikken med 3,6 timer svømming i måneden. Kompetansemålet om svømmedyktighet på 4. trinn er kanskje for optimistisk, skal vi tro lærerne; bare en tredjedel av dem svarer at kompetansemålet er realistisk. 

Tilgang på basseng har også betydning for opplæringen. Omtrent 1/5 av skolene har basseng på eget skoleområde. Dette er tall som har gått markant ned gjennom 2000-tallet. I dag har over en tredjedel av skolene over 1 time reisevei til nærmeste basseng.

Water competence – ny app til effektiv og trygg svømmeopplæring

Kan denne nye «svømme-appen» bidra i svømmeopplæringen? Vi mener helt klart det. Appen bygger på de 15 kompetanseområdene som forebygger drukning.

water competence

Appens oppbygning (watercompetence.com):

«Water Competence er oppbygd med muligheter for å skape egne læreplaner og steg for steg guide til progresjon i undervisningen. Med temainndeling innen ulike kategorier kan brukeren gå direkte til emnet som er aktuelt for dem.

Videoene er inndelt etter vanskelighetsgrad og starter med den enkleste øvelsen først og blir deretter gradvis vanskeligere. Det er også inkludert videoer med vanlige feil og tiltak som kan brukes for å hjelpe svømmeren å rette opp energikrevende teknikk.

Som bruker er det mulig å laste ned videoer til offline bruk. Man kan markere videoer og lagre på en egen læreplan, og man kan sende videolenker til andre – også de som ikke har appen Water Competence.

Water Competence app passer for alle, enten du skal lære andre, eller har lyst til å lære deg å svømme selv. Uavhengig om du er trener, lærer, forelder, proff eller nybegynner så gir dette læringsverktøyet deg flere nye, unike muligheter til formidling og forståelse av ferdigheter.»

Les mer om appen her: water competence