slik far du tid hoved scaled 1

|

Slik får du tid til å se alle elevene

Det finnes ikke nok timer i døgnet til å følge opp alle i hele klassen, fra Amalie til Åge, slik de fortjener. Men det finnes en løsning.

Du ønsker selvfølgelig å følge opp alle elevene på best mulig måte, men du rekker det bare ikke! Du har rapporter å levere, prøver å rette, en ledelse og en nasjonal styringsgruppe som følger med. «Videre, videre», sier det påkrevde undervisningsopplegget. «Vent, vent», tenker kanskje du.

Se utover klassen din. Ingen vet bedre enn deg at det fins et ekstremt potensiale der. Amalie kunne løst klimakrisen! Og Åge, kanskje kreftgåten! Der, begynnende på bakerste rad. Det begynner med hva du, lærer, har tid til.

For når alle elever blir møtt med stadige prøver – enten de bestås med glans eller gråt – burde resultatene og analysene av dem føre til noe. Helst en konkret måte å danne seg et bilde av at «ja-ha, Amalie trenger mer hjelp til den type brøkoppgaver, hun». Mens Åge kanskje har et ekstra høyt læringspotensiale som bør bli belyst. Hver elev trenger tilpasset undervisning. Men det finnes ikke nok timer i døgnet.

«Se utover klassen din. Ingen vet bedre
enn deg at det fins et ekstremt
potensiale der»

verdi 2

Jo, du kan styre alle elevene i riktig retning

Den britiske forfatteren og læreren James Nottingham har utarbeidet noe han kaller «The Learning Pit», som handler om hvordan barn og unge lærer, samt prosessene de deltar i under skolehverdagene.

Kurven ser litt ut som en grop de «faller nedi», et sted hvor man basker litt rundt med læringen og etterhvert kommer seg ut av og – ja, mestrer. Det er viktig å holde eleven i handa gjennom denne reisen, ned i læringshullet og opp igjen. Og der oppe, er det ekstra viktig å gi en hjelpende hånd for å styre eleven i riktig retning med tilpasset opplæring.

Men for å kunne gjøre det, må man hente inn bevis for læring. Og det finnes mange muligheter for å lage et komplett bilde. Blant annet dialog og observasjon i klasserommet, kartlegging og lokale og nasjonale prøver.

Så klart, noen vurderinger kan bli synsing, mens andre ting er svært målbare og konkrete.

Så det kan være lurest å lene seg på tallenes klare tale, et datagrunnlag.

En digital hjelp som peker deg i riktig retning

Med et godt og moderne analyseverktøy kan en lærer – bare to minutter etter at rundt hundre prøvesvar er levert av alle elevene – se klart og tydelig hvordan det gikk, og på hvilket kompetansenivå alle i klassen var akkurat den dagen. Både hver enkelt elev og hele klassen som gruppe. Et enormt og presist rette-og analysearbeid er gjort – automatisk og lynraskt – et arbeide som ellers ville tatt en lærer mange, mange timer av ettermiddagen.

Ved å enkelt sammenligne hver elev, både med resten av klassen sin og alle andre i Norge på samme trinn via nasjonale prøvesvar, så kan læreren legge til rette for riktig oppfølging. Og det er jo ganske kult om et digitalt verktøy kan si «psst, det er spesielt oppgavene på side 54 i matteboken Amalie behøver å bli bedre på».

verdi 3

Her er alle 9 oppgavene du kan spare tid på med Conexus Engage

«Vi vet du
kontinuerlig blir
utfordret til å følge opp elever på best mulig måte, hver dag»

Finn pensumet de ikke skjønte.

Se konkrete deler av pensum hvor eleven trenger oppfølging. Helt ned til enkeltoppgaver og sider i fagboken.

Få oversikt over hvem som mestrer hva.

Både på klassenivå og for hver enkelt elev.

Unngå synsing, og tvilsom hukommelse.

Ved å bruke et konkret datagrunnlag.

Se tilbake på historiske prøvesvar.

For å bekrefte eller avkrefte mistanker i underveisvurderingsarbeidet.

Visualiser datagrunnlaget på ulike måter.

Og finn den som er mest effektiv for deg.

Få oversikt over innsats.

Slik at elever kan få fortjent ros.

Se hvem som gjør det «helt greit».

Slik at du kan løfte dem.

Få oversikt over overprestasjon.

Slik at du kan utfordre dem.

Slik følger du opp
eleven faglig

Vi vet du kontinuerlig blir utfordret til å følge opp elever på best mulig måte, hver dag. Derfor har vi utviklet flere moduler som hver for seg følger de faglige målene tett, med innhold tatt direkte fra pensum. Nedenfor kan du få mer informasjon over noen av de mest populære modulene som Conexus tilbyr:

SOL

Systematisk Observasjon av Lesing. Fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling.

Skolestart

Få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn.

Alle Teller!

Kartlegging av barns talloppfatning og tallforståelse.

Relemo

Lesetrening som bidrar til økt lesehastighet, nøyaktighet og leseforståelse.

Grunnleggende begrepstest

Måler kunnskap om 33 viktige begreper innen 11 kategorier som bl.a farge, form, stilling, plass, antall og størrelse.