IN

Insight er en skattekiste for skoleeier og skoleledelse. Få et bedre beslutningsgrunnlag med dyp innsikt.

All relevant informasjon på ett sted

Sammenheng på tvers av data

Fargeanalyse for å forstå og tolke data

Følg elevgruppers progresjon over tid

FAQ

Q: Jeg får ikke logget på Insight

A: Trykk på «Glemt passord». Sett inn e-postadressen du står registrert med i vårt system og trykk på «Send». Da vil du motta ditt brukernavn og et engangspassord på e-post.

Q: Jeg får ikke logget meg på Insight med min Feide bruker

A: For å få logget på med Feide må brukerens FeideID ligge inne på brukeren. Det er viktig at Feide ID’n er fullstendig, ikke bare Feide brukernavn. Her er et eksempel slik det kan se ut: feidebrukernavn@test.kommune.no.
Merk: Før man kan logge på med Feide må skoleeier bestille tilgang til Conexus Insight hos Uninett.

Q: Jeg skal opprette en ny bruker i Insight. Hvordan gjør jeg det?

A: Du må ha brukertypen “Brukeradmin”. Velg modulen «Brukeradministrasjon» i nedtrekksmenyen øverst på siden. I feltet til høyre, trykk på «Legg til» – fyll inn fornavn, etternavn, e-post, brukernavn og passord. Huk av for de brukertyper vedkommende skal ha. «Lagre» og «Send e-post».

Q: Jeg skal slette en bruker i Insight. Hvordan gjør jeg det?

A: Du må ha brukertypen “Brukeradmin”. Velg modulen «Brukeradministrasjon» i nedtrekksmenyen øverst på siden. Dersom brukeren ikke er tilknyttet noe innhold i Insight – f. eks. rapporter, kvalitetskjennetegn eller tiltak, marker brukeren og velg “Slett markerte”. Dersom en bruker er tilknyttet rapporter, kvalitetskjennetegn eller tiltak i Insight vises det med et stjernetegn på brukeren. Disse elementene må flyttes til en annen aktiv bruker før brukeren kan slettes i Conexus Insight. Velg «Brukere detaljert» – gå inn på brukeren det gjelder – velg ønsket element og flytt denne til ny bruker.

Q: Jeg ser på utvalget “Insight totalt”. Hvilke data er dette utvalget basert på?

A: Datagrunnlaget i “Insight totalt” er ulikt avhengig av hvilke data du ser på.
Når det gjelder Elevundersøkelsen, Nasjonale prøver, kartleggingsprøvene fra Udir og andre data fra Engage er utvalget basert på de kommunene som til enhver tid er kunder hos oss.

Når det gjelder karakterer og andre data fra VIGO er utvalget basert på tall fra hele landet bortsett fra Oslo kommune.

Q: Hvorfor ser jeg ingen data for Elevundersøkelsen for 15-16 og 16-17?

A: Utdanningsdirektoratet har ikke anledning til å levere ut rådata fra Elevundersøkelsen for høsten 2015, våren 2016, høsten 2016 og våren 2017 fordi informasjonen som ble gitt til elevene i forkant av gjennomføringen var mangelfull.

Q: Jeg ser flere resultater fra Elevundersøkelsen som er prikket. Hva kan jeg gjøre?

A: Resultater blir prikket/skjult hvis utvalgsgruppen er for liten for å beskytte elevens anonymitet. Hvis mye er prikket, unngå bruk av filtre, eller du kan sammenslå flere enheter.

Q: Jeg ser ikke våre Nasjonale prøver resultater i Insight. Hvorfor ikke?

A: Sjekk først at din skole har importert disse resultatene inn i Conexus Engage.
Conexus Insight oppdateres en gang per uke – natt til mandag hver uke. Dersom din skole importerte disse til Conexus Engage tirsdag, vil de være synlige i Conexus Insight påfølgende mandag.

Q: Jeg ser ikke klasser, kun trinn, under «Skoleportalen». Hvor får jeg sett tall på klassenivå på Elevundersøkelsen?

A: For å se tall på klassenivå må du velge «Elevundersøkelsen Udir» i nedtrekksmenyen øverst til venstre. Velg «Utvalg» og finn klasse.

Q: Jeg vil se analyser i form av boblekart. Hvor finner jeg boblekartene i Insight?

A: Boblekartene finner du her: Resultater – Elevundersøkelsen – Boblekart.

Q: Jeg vil se endring fra et år til et annet år på boblekart. Hvordan gjør jeg det?

A: Hvis du trykker på «Trend» som et visningsvalg, dukker det opp tall i parentes i boblekartet. Det tallet representerer endring fra året før. Positive tall i parentes betyr at det er flere i denne gruppen enn året før, og negative tall i parentes betyr at det er færre elever i denne gruppen enn året før.

Q: Jeg vil se en trendgraf i Insight. Hvordan gjør jeg det?

A: Du kan trykke på ethvert tall i Insight og få frem en trendgraf.

Q: Jeg vil se flere utvalg i en og samme trendgraf. Hvordan gjør jeg det?

A: Det kan gjøres i rapportbyggeren. Se her for hvordan legge inn en trendgraf i en rapport: Trendgraf – legg til og rediger.

I rapportbyggeren endrer du utvalget på trendgrafen. Se her for hvordan redigere utvalg i rapportbygger: Arbeide med utvalg.

Q: Jeg vil se hvordan min barneskole presterer på ungdomsskolen på Nasjonale prøver. Hvordan gjør jeg det?

A: Gå tilNasjonale prøver 8. eller 9. trinn under “Resultater”. I utvalgsboksen, velg din kommune som enhet. Under “Filtre”, velg filter for Avgiverskole og huk av for din barneskole.

Q: Jeg vil se hvordan min ungdomsskole presterer på nasjonale prøver filtrert på avgiverbarneskole. Hvordan gjør jeg det?

A: Gå tilNasjonale prøver 8. eller 9. trinn under “Resultater”. I utvalgsboksen, velg din ungdomsskole som enhet. Under “Filtre”, velg filter for Avgiverskole og huk av for hver barneskole.
NB! Det er viktig å lage et utvalg per barneskole ellers blir resultatene sammenslått.

Q: Når kommer vårens eksamensresultater inn i Insight?

A: Eksamensresultatene blir oppdatert i august hvert år.

Q: Jeg har kopiert en rapport fra siden “Rapporter”. Hvor finner jeg den?

A: Den ligger under rapportbyggeren – menyen «Lag rapport».

Q: Jeg vil gjerne vite mer om et emne i Insight. Hvor finner jeg det?

A: Hvis du ser ett blått «i»-ikon, trykk på det for mer utfyllende informasjon om indikatoren.

Veiledninger & FAQ

EN

Engage

OP

Oppfølging

IN

Insight

SL

Stafettloggen