SL

Stafettloggen er et enkelt tverrfaglig samhandlingsverktøy for oppfølging av tiltak.

Samhandle tverrfaglig i et sikkert miljø

Oversikt over møter, tiltak og ansvar

Enkel oppfølging av tiltak

Foresatte involveres tidlig

FAQ

Q: Hvorfor får jeg ikke logget inn i Stafettloggen?

A: Ta kontakt med din enhetsleder, som kan sjekke at du er lagt inn med riktig fødselsnummer. Det kreves pålogging via ID-porten.

Prøv også å logg på med en annen nettleser, evt annen pc, for å utelukke at det ikke er noe feil lokalt.

Q: Hvis en foresatt har spørsmål rundt Stafettloggen.

A: Alle spørsmål fra foresatte skal primært gå til kontaktperson i kommunen. Ved videre behov for hjelp, skal dette meldes videre fra kommunen og til Conexus.

Q: Samtykket i en stafettlogg har utløpt.

A: Da må nytt samtykke lastes opp. Det gjøres av stafettholder, på samme måte som når man lastet opp samtykket første gang. Nytt samtykke erstatter da utgått samtykke.

Q: Får ikke epostvarsling ift lysglimt, tiltak, møte, overføring av logg osv.

A: Sjekk at riktig epostadresse er registrert i Stafettloggen. Det hender også at eposter blir stoppet i spamfilter. Viktig å da sjekke både lokal epostleser, samt din epostleverandør sin spamfolder.

Q: Hvem kan opprette enhetsleder, stafettholder, aktør eller foresatt?

A: Det er den med rollen kommuneadministrator som oppretter enhetsledere. Enhetsledere kan igjen opprette stafettholder og aktør. I en logg er det stafettholder som legger til foresatte.

Veiledninger & FAQ

EN

Engage

OP

Oppfølging

IN

Insight

SL

Stafettloggen