OP

Oppfølging for å sikre at alle elever får den oppfølging, støtte og veiledning som er nødvendig for å lykkes i skolen, og livet generelt.

Enkel, trygg og systematisk elevoppfølging

Sikrer gode overganger

Observasjoner, tiltak og §9A

FAQ

Q: Hvordan får jeg logget på løsningen?

A: Vi benytter elektronisk ID via ID-porten for å kunne logge på. I tillegg kreves det at du allerede har en bruker i Engage fra
før.

Q: Hvordan får vi importert ansatte og elver inn i løsningen?

A: Oppfølging bruker samme ansatt- og elev-hierarki som Engage. Derfor trenger dere ikke importere brukere.

Q: Hvordan setter jeg rettigheter for de ansatte?

A: Rettigheter settes/styres fra Engage. Kontaktlærer gis da tilgang til sin(e) klasser.

Q: Har de foresatte tilgang til løsningen?

A: Nei, foresatte har ikke tilgang til løsningen, men kan kalles inn til møter, via møte-funksjonen.

Q: Har elevene tilgang?

A: Nei, elever har ikke tilgang.

Veiledninger & FAQ

EN

Engage

OP

Oppfølging

IN

Insight

SL

Stafettloggen