Artikler

« Tilbake

 • Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver

  Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver

  Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne å finne de eleveen som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene

  Les mer

 • Multi

  Multi

  Digitale prøver i matematikk på barnetrinnet som gir umiddelbar oversikt over klassens og elevens resultat

  Les mer

 • M-prøvene

  M-prøvene

  M-prøvene er kartleggingsprøver i matematikk for grunnskolen

  Les mer

 • Kartleggeren

  Kartleggeren

  Kartleggeren er et digitalt kartleggings- og rådgivningsverktøy for rask og enkel testing av elevenes kunnskapsnivå i norsk, engelsk og matematikk og kan brukes fra 5. trinn til Vg 1.

  Les mer

 • Alle Teller!

  Alle Teller!

  Alle Teller! gir deg verdifull informasjon om elevenes tallforståelse og er et kartleggingsmateriell på tall og tallforståelse for nivå 1-10

  Les mer