arshjul asker

|

Asker kommune: Kartlegging inn i ett enkelt system

I Asker har de jobbet med å få all nødvendig elevkartlegging inn i samme årshjul og system, både slik at administrasjon blir enklere, og at skolelederne får tydelig informasjon og et solid beslutningsgrunnlag.

– Det er viktig at skolene kan ta vurderinger og beslutninger ut ifra gode data, sier Jo-Rasmus Holt Zachariassen som er skolefaglig rådgiver i Asker kommune. Han jobber blant annet med å optimalisere skolenes bruk av kartleggingsverktøy.

Asker kommune har utarbeidet en felles kompetanseplan for både barnehage, skole, SFO og BFI (Barn, familie og inkludering). Dette er til hjelp for eksempel i overgang mellom barnehage og skole. Parallelt med kompetanseplanen har de et sett med kartlegginger som gjøres gjennom året, for å fange opp elevene tidlig, få oversikt over situasjonen på skolene og kunne sette inn eventuelle tiltak for elevene som trenger det.

Kartlegging av ferdigheter og trivsel

I årshjulet for de kartleggingene som gjennomføres i Asker-skolene, finner vi både obligatoriske kartlegginger og enkelte som brukes ved behov. Noen av dem går på faglig forståelse, mens andre handler om hvordan elevene har det på skolen.

Eksempler på kartleggingsprøver og verktøy som blir brukt i Asker:

  • SOL: Obligatorisk i grunnskolen, og etter behov på VGS. Brukes hele året.
  • UDIR Nasjonale prøver/kartleggingsprøver: Brukes etter behov og legges i Conexus Engage.
  • Skolestart: Brukes på høsten på 1. trinn og gir god oversikt til lærer.
  • Ordkjedetesten: Brukes høst og vår på trinnene 3, 4, 5 og 8.
  • Alle Teller!: Brukes til kartlegging i regning ved behov, i tillegg til kartleggingsprøvene.
  • UDIR, Grunnleggende norsk språkkompetanse: Brukes fortløpende for elevene som trenger dette
  • Relemo: brukes av enkeltskoler
  • Klassetrivsel: Kartlegges vår og høst fra 3. til 10. trinn, og er obligatorisk
  • Integrasjon med skoleeadministrativt system: Liste over ansatte og elever er integrert med Conexus Engage.
  • Integrasjon mot arkiv: automatisk arkivering av elevmapper.

Samarbeid med fagmiljøer

– Vi er opptatt av at verktøyene vi bruker skal ha god kvalitet. Kartleggingene vi jobber med skal være støttet av forskning, og vi bruker fagrådgivere for å velge de beste verktøyene. Ved å jobbe tverrfaglig får vi gode gjennomganger, og sikrer at vi unngår doble kartlegginger, sier Zachariassen.

Det å hente inn fagmiljøer som kan gi anbefalinger anses som verdifullt og viktig. Kommunen har samarbeidspartnere som kan gi faglige innspill på både lesing, regning og digitale ferdigheter. De samarbeider også innen kvalitetssikring mer overordnet. Blant annet er PPT inne for å se på læringsmiljøet på skolene.

– Samtidig som vi støtter oss på fagmiljøer, er det lurt å ha faglige ressurser også i kommunen. Det gir en annen type forankring enn den vi får ved kun å benytte oss av universiteter og høgskoler, forteller Zachariassen.

arshjul asker
Klikk på bildet for å se detaljer. (Lenke åpnes i ny fane.)

Bruker data til lederoppfølging

Resultater fra kartlegging blir brukt til lederoppfølging via Conexus Insight. Kommunen har laget en mal som støtter skolene i å hente ut sine data fra eksempelvis nasjonale prøver og eksamen.

– Slike data gir godt grunnlag for dialog, og også er til hjelp i overgang mellom ungdomsskole og videregående skole. Målet på sikt er kontinuerlig prosessoppfølging. Conexus Insight er fint for å se resultatene og kunne snakke rundt dem, sier Zachariassen.

For å støtte skolelederne ytterligere, har kommunen workshops og manualer som hjelper dem med å ta i bruk den innsikten som finnes tilgjengelig gjennom Conexus Insight og Conexus Engage.

– Skolelederne får tilgang til historiske data på en helt annen måte, enn hva de ville fått hvis vi kun skulle ha utarbeidet egne regneark.

Minst mulig jobb for lærerne med integrasjoner

For at lærerne skal ha minst mulig administrativt arbeid med kartleggingene, har kommunen vært opptatt av å finne gode systemer og integrasjon mellom ulike verktøy.

– Listen over ansatte og elever fra det skoleadministrative systemet er integrert med Conexus Engage. Videre blir informasjonen automatisk arkivert ved integrasjon med Documaster som er vår arkivløsning. Ved å få alt i ett system, blir elevinformasjon tatt vare på når en elev slutter eller flytter. Det er veldig greit med systemer som går av seg selv, sier Zachariassen.