Artikler

« Tilbake

 • Tips til bedre tilpasset opplæring for elever som strever med lesing og regning

  Tips til bedre tilpasset opplæring for elever som strever med lesing og regning

  I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan se sammenhenger mellom ferdigheter i lesing og skriving i Conexus Insight gjennom analyse av resultatene fra Nasjonale prøver. Deretter får du tre tips til hvordan du som lærer kan tilrettelegge for elever som strever med en eller begge disse ferdighetene. Teksten er en bearbeidet versjon…

  Les mer

 • SOL: Vil gjøre alle elever til funksjonelle lesere

  SOL: Vil gjøre alle elever til funksjonelle lesere

  I Gjesdal har de utviklet et system for å hjelpe elever til bedre leseferdigheter. Leseferdigheter danner grunnlaget for all annen læring i skolen. Når 20 % av norske elever har utfordringer med lesing, er det alt for mange barn og unge som går glipp av kunnskap, og som statistisk sett får flere problemer med videre…

  Les mer

 • Nå kan du se progresjonen i nasjonale prøver fra 5. til 8. trinn

  Nå kan du se progresjonen i nasjonale prøver fra 5. til 8. trinn

  For første gang kan nasjonale prøver fra 5. og 8. trinn kobles og sammenlignes. Det betyr at skoler nå kan se hvor mye de har bidratt til progresjonen hos elevene sine over tid. Forskere ved CEMO har sammen med Matematikksenteret gjennomført en studie for å undersøke om resultatene fra de nasjonale prøvene i regning for…

  Les mer

 • Kan lærevansker forebygges med bedre begrepsforståelse?

  Kan lærevansker forebygges med bedre begrepsforståelse?

  Skolen skal være et sted hvor alle elever får mulighet til dybdelæring og varig forståelse, men ikke alle har forutsetningene for dette. I denne artikkelen ser vi på hvordan læring og elevenes grunnleggende begreper henger sammen.   Teksten er en bearbeidet versjon av en artikkel skrevet av Solveig Nyborg, Nyborg Pedagogikk. Når elever har et mangelfullt…

  Les mer

 • Slik får du mer – og riktigere – informasjon ut av statistikk om din skole

  Slik får du mer – og riktigere – informasjon ut av statistikk om din skole

  Vi har utviklet verktøy som hjelper deg med å hente ut og forstå informasjon som gir et bedre grunnlag for kvalitetsvurderinger og utviklingsarbeid. Kritisk tenkning er svært viktig i møte med data og statistikk. Når data brukes i utviklingsarbeid og som del av kvalitetsvurdering er ikke dette mindre viktig for skolens ledere. I dette eksemplet…

  Les mer

 • Slik får du innsikt til å gi bedre tilpasset opplæring

  Slik får du innsikt til å gi bedre tilpasset opplæring

  Den beste tilpassede opplæringen kommer når man har gode data i bunnen og vet hvordan man skal bruke dem. Her viser vi med et typisk eksempel hvordan Conexus Insight kan hjelpe deg. Jobber du i skolen, vet du at elevene trenger både faglige utfordringer og støtte fra læreren for å få de aller beste resultatene.…

  Les mer

 • Nasjonale prøver: –Vi må ta oss tid til den pedagogiske analysen
  ,

  Nasjonale prøver: –Vi må ta oss tid til den pedagogiske analysen

  –Vi har jobba med å ta oss tid til den pedagogiske analysen framfor å hoppe rett til tiltaka, sier Viviann Midtbø, rektor ved Skavøypoll skole. Et profesjonelt læringsfellesskap som tar seg tid, er viktig for at analyse av kartleggingsresultater skal få betydning for elevene i praksis. Både nasjonale prøver og kartleggingsprøvene fra Udir brukes aktivt…

  Les mer

 • Gaupen skole – en skole som er god på å inkludere og utfordre elever med høyt læringspotensial
  ,

  Gaupen skole – en skole som er god på å inkludere og utfordre elever med høyt læringspotensial

  Gaupen skole ligger i Ringsaker kommune og har et inspirerende engasjement som vi ønsker å dele! Fokuset på Gaupen er alle elevers rett på tilpasset opplæring. De har utarbeidet en egen handlingsplan for barn med høyt læringspotensial og evnerike barn. Samarbeid på tvers –Vi forsøker møte alle elever med riktige faglige utfordringer slik at de…

  Les mer

 • -Vi har så mye å lære av hverandre
  ,

  -Vi har så mye å lære av hverandre

  Det er mange måter å bruke Conexus-plattformen på. Les om hvordan Lillestrøm skal lykkes med å bygge analysekunnskap i skolene gjennom dialog. Lillestrøm er etter kommunesammenslåingen landets 9. største kommune. Her jobber 120 skole- og SFO-ledere for å skape en best mulig skolehverdag for drøyt 11 000 elever. – Vi er opptatt av å drive…

  Les mer

 • Ekspertgruppe: Det trengs mer undersøkende aktivitet i utdanningssystemet

  Ekspertgruppe: Det trengs mer undersøkende aktivitet i utdanningssystemet

  Et av de viktigste suksesskriteriene for skoler som lykkes med kvalitet i utdanningstilbudet, er at de evner å bruke data på en systematisk måte. Det mener ekspertgruppen som nylig leverte sluttrapporten En skole for vår tid. I rapporten som kom i mai 2021, heter det blant annet at «hvis flere skoler hadde gjennomført systematisk skolebasert…

  Les mer