Artikler

« Tilbake

 • Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver

  Utdanningsdirektoratets kartleggingsprøver

  Kartleggingsprøvene hjelper skolene og lærerne å finne de eleveen som trenger ekstra hjelp i løpet av de første skoleårene

  Les mer

 • Språk 6-16

  Språk 6-16

  Språk 6-16 er en screeningtest av språkvansker for barn og ungdom i aldersgruppene 6 til 16 år

  Les mer

 • Språk 5-6

  Språk 5-6

  Språk 5-6 er en screeningtest for språkvansker hos aldersgruppen 5 år til 6 år

  Les mer

 • SOL

  SOL

  Sol er et verktøy for å fastslå hvor elevene er i sin leseutvikling og samtidig et program for kompetanseheving for lærere

  Les mer

 • Skolestart

  Skolestart

  Få kunnskap om elevens skriftspråkrelaterte ferdigheter i starten av 1.trinn

  Les mer

 • Setningsleseprøven S-40

  Setningsleseprøven S-40

  S-40 er en setningsleseprøve som kan brukes på grupper eller individuelt på eldre elever med lesevansker

  Les mer

 • Ringeriksmaterialet

  Ringeriksmaterialet

  Ringeriksmaterialet brukes til systematisk kartlegging av språklig bevissthet hos barn i alderen 5 til 7 år

  Les mer

 • ORF

  ORF

  Kartlegging og vurdering av leseutvikling (ordavkoding i sammenhengende tekst, leseflyt, nøyaktighet, prosodi, forståelse) 2.- 5. trinn

  Les mer

 • Ordkjedetesten

  Ordkjedetesten

  Ordkjedetesten er en gruppeprøve som kartlegger elevens ferdighet til å avkode ord

  Les mer

 • LUS

  LUS

  LUS (LeseUtviklingsSkjema) er et kartleggingsverktøy som brukes til vurdering av leseferdigheter og leseutvikling. Verktøyet er utviklet i Sverige, basert på forsking og erfaringer fra klasserommet om hvordan barn lærer å lese

  Les mer