Artikler

« Tilbake

 • Slik får du mer – og riktigere – informasjon ut av statistikk om din skole

  Slik får du mer – og riktigere – informasjon ut av statistikk om din skole

  Vi har utviklet verktøy som hjelper deg med å hente ut og forstå informasjon som gir et bedre grunnlag for kvalitetsvurderinger og utviklingsarbeid. Kritisk tenkning er svært viktig i møte med data og statistikk. Når data brukes i utviklingsarbeid og som del av kvalitetsvurdering er ikke dette mindre viktig for skolens ledere. I dette eksemplet…

  Les mer

 • Slik får du innsikt til å gi bedre tilpasset opplæring

  Slik får du innsikt til å gi bedre tilpasset opplæring

  Den beste tilpassede opplæringen kommer når man har gode data i bunnen og vet hvordan man skal bruke dem. Her viser vi med et typisk eksempel hvordan Conexus Insight kan hjelpe deg. Jobber du i skolen, vet du at elevene trenger både faglige utfordringer og støtte fra læreren for å få de aller beste resultatene.…

  Les mer

 • Nasjonale prøver: –Vi må ta oss tid til den pedagogiske analysen
  ,

  Nasjonale prøver: –Vi må ta oss tid til den pedagogiske analysen

  –Vi har jobba med å ta oss tid til den pedagogiske analysen framfor å hoppe rett til tiltaka, sier Viviann Midtbø, rektor ved Skavøypoll skole. Et profesjonelt læringsfellesskap som tar seg tid, er viktig for at analyse av kartleggingsresultater skal få betydning for elevene i praksis. Både nasjonale prøver og kartleggingsprøvene fra Udir brukes aktivt…

  Les mer

 • Gaupen skole – en skole som er god på å inkludere og utfordre elever med høyt læringspotensial
  ,

  Gaupen skole – en skole som er god på å inkludere og utfordre elever med høyt læringspotensial

  Gaupen skole ligger i Ringsaker kommune og har et inspirerende engasjement som vi ønsker å dele! Fokuset på Gaupen er alle elevers rett på tilpasset opplæring. De har utarbeidet en egen handlingsplan for barn med høyt læringspotensial og evnerike barn. Samarbeid på tvers –Vi forsøker møte alle elever med riktige faglige utfordringer slik at de…

  Les mer

 • -Vi har så mye å lære av hverandre
  ,

  -Vi har så mye å lære av hverandre

  Det er mange måter å bruke Conexus-plattformen på. Les om hvordan Lillestrøm skal lykkes med å bygge analysekunnskap i skolene gjennom dialog. Lillestrøm er etter kommunesammenslåingen landets 9. største kommune. Her jobber 120 skole- og SFO-ledere for å skape en best mulig skolehverdag for drøyt 11 000 elever. – Vi er opptatt av å drive…

  Les mer

 • – Detaljert innsikt bidrar til å oppnå læringsmål

  – Detaljert innsikt bidrar til å oppnå læringsmål

  Gode verktøy er med på å forbedre hverdagen i skole-Norge. Mens det tidligere kunne ta dagevis å komme ajour med registrering av elevenes resultater etter kartleggingsprøver på papir, er dataene nå på plass så snart prøvene er fullført. Dermed kan lærerne heller bruke tiden på planlegging og skreddersøm av videre undervisning. Samler innsikt for tilpassing…

  Les mer

 • Skavøypoll skole: en skole som involverer elevene

  Skavøypoll skole: en skole som involverer elevene

  Skavøypoll skole er en skole som involverer elevene og gir de eierskap til egne læringsanalyser. Det å henvende seg til og anvende data kjennetegner alle nivåer på Skavøypoll skole. Her brukes data aktivt både i skolens profesjonelle læringsfellesskap, med elevrådet, og i hver enkelt klasse. Elevene ved skolen legger også frem egne læringsresultater og progresjon…

  Les mer

 • Rapport: Skolen etter koronapandemien

  Rapport: Skolen etter koronapandemien

  Regjeringen publiserte nylig en rapport med tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring under koronapandemien. Arbeidsgruppen har definert hvilke hovedutfordringer skolen står overfor i dag, og hvilke tiltak som kan kompensere for de nevnte utfordringene. Forslag på tiltak for å kompensere for tapt læring Viktig rapport Rapporten konkluderer med at det er…

  Les mer

 • Ekspertgruppe: Det trengs mer undersøkende aktivitet i utdanningssystemet

  Ekspertgruppe: Det trengs mer undersøkende aktivitet i utdanningssystemet

  Et av de viktigste suksesskriteriene for skoler som lykkes med kvalitet i utdanningstilbudet, er at de evner å bruke data på en systematisk måte. Det mener ekspertgruppen som nylig leverte sluttrapporten En skole for vår tid. I rapporten som kom i mai 2021, heter det blant annet at «hvis flere skoler hadde gjennomført systematisk skolebasert…

  Les mer

 • – Involverer foreldrene i elevoppfølgingen

  – Involverer foreldrene i elevoppfølgingen

  Systematisk forbedring av tjenestene innen oppvekst – Det forundrer meg at ingen har laget dette før. Et brukervennlig samhandlingsverktøy for tilpasning av opplæring, som også involverer foreldrene på en positiv måte. Vi har veldig interessante resultater etter relativt kort tid, sier Inger Lise Bratteteig, skolepedagogisk rådgiver i Haugesund kommune. I Haugesund ruller de nå ut…

  Les mer

 • Fem ting du bør gjøre i Conexus Engage nå

  Når tankene har handlet om å organisere den nye skolehverdagen, kan det være lett å glemme alt som må gjøres før sommerferien. Vi ønsker derfor gi dere 5 gode Engage-tips. Tips 1: Husk å importere resultater for nasjonale prøver Vi anbefaler at dere så raskt som mulig importerer resultater for nasjonale prøver. Resultatene er tilgjengelige…

  Les mer

 • Tidlig innsats i lesing kan forhindre frafall i videregående

  Det er sterke sammenhenger mellom tidlige elevresultater på kartleggingsprøver og nasjonale prøver i lesing og både grunnskolepoengsum og gjennomføring av videregående på normert tid. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor og hva du kan gjøre. Et eksempel: I vår database kan vi se at 63% av elevene som ble identifisert på/under bekymringsgrensen på Udirs kartleggingsprøve i…

  Les mer

 • Metoden som hjelper elevene med å huske bokstavene

  Lesemetoden iMal er nå tilgjengelig gjennom Conexus Engage Har du sett lyset i et barns øyne i det sekundet lesekoden knekkes? Dette helt magiske øyeblikket når bokstavene dras sammen til en lydpakke, som plutselig gir mening, i form av et ord. Regine Nagelhus er grunnlegger av lesemetoden iMAL, som nå er tatt i bruk av…

  Les mer

 • Lærer å lese med lyder og farger

  Mange barn har knekt lesekoden gjennom Lydfargemetoden. Nå er metoden tilgjengelig i Conexus Engage.   Lydfarge tar utgangspunkt i en syntetisk lesemetode. Den bygger på lydsystemet i språket, men har i tillegg fokus på ordoppbygging. Det er en praktisk metode som er konkret og appellerer til flere sanser. Elever som har brukt metoden leser betydelig…

  Les mer

 • Hva betyr fødselsmåned for skoleresultater og livsmestring?

  Betydningen av fødselsmåned for skoleresultater, idrett, selvfølelse og selvmordstilbøyelighetAv Nina Smeby, Manager og analytiker i Conexus «Jeg tror du er den minste på hele skolen», fikk jeg høre da jeg som «desemberbarn» startet i førsteklasse på Åssiden barneskole i 1991. Smalest, kortest og nærmest bakken av alle de omtrent 300 elevene på asfalten i den enorme…

  Les mer

 • Conexus deltok på konferanse om lesing og utvikling i Sogn og Fjordane.

  LUIN – konferansen Conexus var så heldige å få delta og bidra på LUIN, lederutvikling i Nordfjord, i Loen ved Stryn, fra den 14.-15.februar 2018. Konferansen var både for rektorer og styrere i barnehagene. Lederkonferansen hadde særlig fokus på tidlig innsats og ledelse av utviklingsprosesser. Hensikten med oppdraget for Conexus var å bidra med kunnskap…

  Les mer

 • Ledelse i skolen: «Hvordan bruke Conexus Engage i lederteamet?»

  Vi reiste til Larvik kommune i Vestfold for å holde en «Workshop» om bruken av Conexus Engage i lederteamet. Hensikten med dagen i Larvik var bruken av elevdata sett fra et ledelsesperspektiv, for å sikre en systematisk oppfølging av elevene i profesjonelle læringsfellesskap. Mye av tiden ble brukt til å jobbe praktisk med case og…

  Les mer