Artikler

« Tilbake

 • Jakten på dybdelæring: – Verden er ikke delt opp i fag

  I over 40 år har Ringstabekk ungdomsskole i Bærum hatt fokus på virkelighetsnær læring. Vi inviterte oss selv på besøk for å lære.

  Les mer

 • ORF – et verktøy for å støtte elevers leseutvikling

  Kartlegging av leseutvikling fra NUBU ORF (Oral Reading Fluency) er en kartlegging av leseutvikling på 2.-5. trinn.   Kartleggingsverktøyet fanger opp barn som viser tidlige tegn på lesevansker slik at de systematisk kan følges opp med tilpasset støtte. Det er basert på individuell og formativ kartlegging av elevenes leseutvikling tre ganger i året der ordavkoding…

  Les mer

 • SUM – Systematisk Utviklende Matematikk

  SUM er et nettbasert kartleggingsverktøy i matematikk som gir tips, arbeidsoppgaver og nettressurser knyttet til kompetansemålene i Læreplanverket for Kunnskapsløftet i grunnskolen. Med SUM vurderer læreren elevens kompetanse i matematikk og registrerer observasjonene i Conexus Engage. Skolene får digital oppfølging av elevens og klassens matematikkutvikling, samt konkretisering og fordeling av kompetansemålene på sju nivåer innenfor…

  Les mer