Artikler

« Tilbake

 • Få system i kvalitetsvurderingen med et kvalitetsårshjul

  Få system i kvalitetsvurderingen med et kvalitetsårshjul

  Det kan være en utfordring å ha kontroll på alt av planer, systemer og prosesser som er knyttet til den lovpålagte kvalitetsvurderingen i skolen. Her er våre tips til hvordan skoleeiere og skoleledere kan gjøre jobben litt enklere – og samtidig oppnå gode resultater. Opplæringsloven §13.10 krever at alle norske kommuner har et system for…

  Les mer

 • Tips til bedre tilpasset opplæring for elever som strever med lesing og regning

  Tips til bedre tilpasset opplæring for elever som strever med lesing og regning

  I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan se sammenhenger mellom ferdigheter i lesing og skriving i Conexus Insight gjennom analyse av resultatene fra Nasjonale prøver. Deretter får du tre tips til hvordan du som lærer kan tilrettelegge for elever som strever med en eller begge disse ferdighetene. Teksten er en bearbeidet versjon…

  Les mer

 • SOL: Vil gjøre alle elever til funksjonelle lesere

  SOL: Vil gjøre alle elever til funksjonelle lesere

  I Gjesdal har de utviklet et system for å hjelpe elever til bedre leseferdigheter. Leseferdigheter danner grunnlaget for all annen læring i skolen. Når 20 % av norske elever har utfordringer med lesing, er det alt for mange barn og unge som går glipp av kunnskap, og som statistisk sett får flere problemer med videre…

  Les mer

 • Nå kan du se progresjonen i nasjonale prøver fra 5. til 8. trinn

  Nå kan du se progresjonen i nasjonale prøver fra 5. til 8. trinn

  For første gang kan nasjonale prøver fra 5. og 8. trinn kobles og sammenlignes. Det betyr at skoler nå kan se hvor mye de har bidratt til progresjonen hos elevene sine over tid. Forskere ved CEMO har sammen med Matematikksenteret gjennomført en studie for å undersøke om resultatene fra de nasjonale prøvene i regning for…

  Les mer

 • Dette verktøyet sparer tid for lærere

  Dette verktøyet sparer tid for lærere

  Veronica Eckhardt, spesialpedagog og lærer ved en liten skole på Østlandet, forteller om hvordan Conexus Engage hjelper henne med å samle informasjon og forberede seg til de halvårlige utviklingssamtalene med foresatte.  Lærere bruker ofte mye tid på å dokumentere elevenes resultater. For Eckhardt er Conexus Engage et verktøy hun ikke kan klare seg uten.  –…

  Les mer

 • Kan lærevansker forebygges med bedre begrepsforståelse?

  Kan lærevansker forebygges med bedre begrepsforståelse?

  Skolen skal være et sted hvor alle elever får mulighet til dybdelæring og varig forståelse, men ikke alle har forutsetningene for dette. I denne artikkelen ser vi på hvordan læring og elevenes grunnleggende begreper henger sammen.   Teksten er en bearbeidet versjon av en artikkel skrevet av Solveig Nyborg, Nyborg Pedagogikk. Når elever har et mangelfullt…

  Les mer

 • Slik får du mer – og riktigere – informasjon ut av statistikk om din skole

  Slik får du mer – og riktigere – informasjon ut av statistikk om din skole

  Vi har utviklet verktøy som hjelper deg med å hente ut og forstå informasjon som gir et bedre grunnlag for kvalitetsvurderinger og utviklingsarbeid. Kritisk tenkning er svært viktig i møte med data og statistikk. Når data brukes i utviklingsarbeid og som del av kvalitetsvurdering er ikke dette mindre viktig for skolens ledere. I dette eksemplet…

  Les mer

 • Slik får du innsikt til å gi bedre tilpasset opplæring

  Slik får du innsikt til å gi bedre tilpasset opplæring

  Den beste tilpassede opplæringen kommer når man har gode data i bunnen og vet hvordan man skal bruke dem. Her viser vi med et typisk eksempel hvordan Conexus Insight kan hjelpe deg. Jobber du i skolen, vet du at elevene trenger både faglige utfordringer og støtte fra læreren for å få de aller beste resultatene.…

  Les mer

 • Nasjonale prøver: –Vi må ta oss tid til den pedagogiske analysen
  ,

  Nasjonale prøver: –Vi må ta oss tid til den pedagogiske analysen

  –Vi har jobba med å ta oss tid til den pedagogiske analysen framfor å hoppe rett til tiltaka, sier Viviann Midtbø, rektor ved Skavøypoll skole. Et profesjonelt læringsfellesskap som tar seg tid, er viktig for at analyse av kartleggingsresultater skal få betydning for elevene i praksis. Både nasjonale prøver og kartleggingsprøvene fra Udir brukes aktivt…

  Les mer

 • Gaupen skole – en skole som er god på å inkludere og utfordre elever med høyt læringspotensial
  ,

  Gaupen skole – en skole som er god på å inkludere og utfordre elever med høyt læringspotensial

  Gaupen skole ligger i Ringsaker kommune og har et inspirerende engasjement som vi ønsker å dele! Fokuset på Gaupen er alle elevers rett på tilpasset opplæring. De har utarbeidet en egen handlingsplan for barn med høyt læringspotensial og evnerike barn. Samarbeid på tvers –Vi forsøker møte alle elever med riktige faglige utfordringer slik at de…

  Les mer

 • -Vi har så mye å lære av hverandre
  ,

  -Vi har så mye å lære av hverandre

  Det er mange måter å bruke Conexus-plattformen på. Les om hvordan Lillestrøm skal lykkes med å bygge analysekunnskap i skolene gjennom dialog. Lillestrøm er etter kommunesammenslåingen landets 9. største kommune. Her jobber 120 skole- og SFO-ledere for å skape en best mulig skolehverdag for drøyt 11 000 elever. – Vi er opptatt av å drive…

  Les mer

 • – Detaljert innsikt bidrar til å oppnå læringsmål

  – Detaljert innsikt bidrar til å oppnå læringsmål

  Gode verktøy er med på å forbedre hverdagen i skole-Norge. Mens det tidligere kunne ta dagevis å komme ajour med registrering av elevenes resultater etter kartleggingsprøver på papir, er dataene nå på plass så snart prøvene er fullført. Dermed kan lærerne heller bruke tiden på planlegging og skreddersøm av videre undervisning. Samler innsikt for tilpassing…

  Les mer

 • Skavøypoll skole: en skole som involverer elevene

  Skavøypoll skole: en skole som involverer elevene

  Skavøypoll skole er en skole som involverer elevene og gir de eierskap til egne læringsanalyser. Det å henvende seg til og anvende data kjennetegner alle nivåer på Skavøypoll skole. Her brukes data aktivt både i skolens profesjonelle læringsfellesskap, med elevrådet, og i hver enkelt klasse. Elevene ved skolen legger også frem egne læringsresultater og progresjon…

  Les mer

 • Rapport: Skolen etter koronapandemien

  Rapport: Skolen etter koronapandemien

  Regjeringen publiserte nylig en rapport med tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring under koronapandemien. Arbeidsgruppen har definert hvilke hovedutfordringer skolen står overfor i dag, og hvilke tiltak som kan kompensere for de nevnte utfordringene. Forslag på tiltak for å kompensere for tapt læring Viktig rapport Rapporten konkluderer med at det er…

  Les mer

 • Ekspertgruppe: Det trengs mer undersøkende aktivitet i utdanningssystemet

  Ekspertgruppe: Det trengs mer undersøkende aktivitet i utdanningssystemet

  Et av de viktigste suksesskriteriene for skoler som lykkes med kvalitet i utdanningstilbudet, er at de evner å bruke data på en systematisk måte. Det mener ekspertgruppen som nylig leverte sluttrapporten En skole for vår tid. I rapporten som kom i mai 2021, heter det blant annet at «hvis flere skoler hadde gjennomført systematisk skolebasert…

  Les mer

 • – Involverer foreldrene i elevoppfølgingen

  – Involverer foreldrene i elevoppfølgingen

  Systematisk forbedring av tjenestene innen oppvekst – Det forundrer meg at ingen har laget dette før. Et brukervennlig samhandlingsverktøy for tilpasning av opplæring, som også involverer foreldrene på en positiv måte. Vi har veldig interessante resultater etter relativt kort tid, sier Inger Lise Bratteteig, skolepedagogisk rådgiver i Haugesund kommune. I Haugesund ruller de nå ut…

  Les mer

 • Fem ting du bør gjøre i Conexus Engage nå

  Når tankene har handlet om å organisere den nye skolehverdagen, kan det være lett å glemme alt som må gjøres før sommerferien. Vi ønsker derfor gi dere 5 gode Engage-tips. Tips 1: Husk å importere resultater for nasjonale prøver Vi anbefaler at dere så raskt som mulig importerer resultater for nasjonale prøver. Resultatene er tilgjengelige…

  Les mer