Artikler

« Tilbake

 • Læreforutsetninger kan endres

  Læreforutsetninger kan endres

  Alle elever har stort potensial for å lære, bare de blir møtt på sine forutsetninger og behov. I denne artikkelen forteller lektor og spesialpedagog Solveig Nyborg om hvordan målrettet arbeid med å gi elever bedre begrepsforståelse kan føre til økt mestring og motivasjon. Med jevne mellomrom diskuteres hva vi kan gjøre for å gi barn…

  Les mer

 • Asker kommune: Kartlegging inn i ett enkelt system

  Asker kommune: Kartlegging inn i ett enkelt system

  I Asker har de jobbet med å få all nødvendig elevkartlegging inn i samme årshjul og system, både slik at administrasjon blir enklere, og at skolelederne får tydelig informasjon og et solid beslutningsgrunnlag. – Det er viktig at skolene kan ta vurderinger og beslutninger ut ifra gode data, sier Jo-Rasmus Holt Zachariassen som er skolefaglig…

  Les mer

 • Nyhet: Integrasjon mellom Alle Teller! og Conexus Engage

  Nyhet: Integrasjon mellom Alle Teller! og Conexus Engage

  Nå er det mulig å bestille integrasjon mellom Alle Teller! og Conexus Engage. Det gjør at du slipper manuell registrering av resultatene, og og kan se alt innen matematikkprøver på ett sted. Alle Teller! gir deg verdifull informasjon om elevenes tallforståelse. Kartleggingsverktøyet består av tester og en håndbok med veiledningsmateriell som forklarer hvordan du som…

  Les mer

 • Kartlegging gir mer treffsikker leseopplæring

  Kartlegging gir mer treffsikker leseopplæring

  Vi får stadig spørsmål om hvilke kartleggingsprøver en skole/kommune trenger å ha i sitt årshjul for å kunne ha et godt grunnlag for oppfølgingen av sine elever. I denne artikkelen vil vi beskrive hva som kan være god systematikk i bruk av prøver, og veilede til eksempler på verktøy som kan understøtte god elevoppfølging. Kartlegging…

  Les mer

 • Få bedre sammenheng og innsikt i elevenes utvikling

  Få bedre sammenheng og innsikt i elevenes utvikling

  Vi har gjort det enkelt å følge elevenes resultater over tid. Elevene skal gjennom mange tester gjennom skoleløpet sitt: Kartleggingsprøver, Elevundersøkelsen og eksamener med karakterer for å nevne noe. Analyseverktøyene viser vanligvis bare enkeltresultater per skoleår. Det legges i liten grad til rette for å analysere resultaterpå gruppenivå over flere år. Nettopp dette vil Conexus…

  Les mer

 • Lesetrening med Skolestart-appen

  Lesetrening med Skolestart-appen

  Lesesenteret ved Universitetet i Stavanger har utviklet Skolestart-appen for å hjelpe læreren å finne ut hva elevene i en klasse kan om lesing ved skolestart.  Denne artikkelen er basert på et webinar med professor Bente Walgermo fra Lesesenteret. Sammen med Conexus gjennomgikk hun hvordan Skolestart brukes, og hvorfor den er nyttig for lærere med elever…

  Les mer

 • Tidlig kartlegging kan bidra til rett hjelp til rett tid

  Tidlig kartlegging kan bidra til rett hjelp til rett tid

  En av ti ungdomsskoleelever i norsk skole trenger spesialundervisning. Med tidlig kartlegging og bedre innsikt kunne det vært satt inn forebyggende tiltak allerede på barneskolen. Her presenterer vi vårt bidrag til en løsning. Nå kommer tillitsreformen for fullt, men det betyr slettes ikke at vi skal slutte å kartlegge elever! Faktisk er det tvert imot…

  Les mer

 • Last ned din analyserapport om elevenes fallende motivasjon her!

  Hvordan analysere elevmotivasjon rapport

  Les mer

 • Hvorfor faller elevenes motivasjon for skolearbeidet?

  Hvorfor faller elevenes motivasjon for skolearbeidet?

  NTNU og Utdanningsdirektoratet publiserte fredag 17. desember en rapport som beskriver hvordan en kommune har fulgt opp resultatene fra Elevundersøkelsen fra 2020, særlig den dalende motivasjonen. Forfatterne er Melina Røe, Trond Buland og Christian Wendelborg, og du finner den her. Elevundersøkelsen havner i søkelyset hvert år når de ferske resultatene foreligger. De nasjonale tallene for…

  Les mer

 • Slik lages en kvalitetsmelding som blir lest og brukt

  Slik lages en kvalitetsmelding som blir lest og brukt

  Alle skoler må gjennom det hvert år, men hvordan lykkes med en kvalitetsmelding som både hjelper dere med å lære mer om deres egen skole, og gir lokalpolitikerne det de trenger for å fatte gode beslutninger? Her er tipsene som tar kvalitetsmeldingen fra en 100-siders rapport som «ingen» leser, til en lettfattelig og interessant oppsummering…

  Les mer

 • Barns medvirkning i Stafettloggen

  Barns medvirkning i Stafettloggen

  Barn og unge bør eie både sin egen historie og sin egen logg. Barneombudet mener at det trengs et system for å kommunisere på tvers av etater for å støtte barn som trenger det. Vi er helt enige, og vårt bidrag er Conexus Stafettloggen. Hadde jeg bare hatt en stafettlogg, så hadde jeg visst og…

  Les mer

 • Professor Kim Schildkamp om verdien av elevmedvirkning på Brukerforum

  Professor Kim Schildkamp om verdien av elevmedvirkning på Brukerforum

  Skoleforskeren konkluderer med at riktig databruk gir en bedre skole. Det å engasjere og involvere elever gjennom databruk kan bidra til at både motivasjon og ferdigheter forsterkes, og at skolen på den måten drives mer effektivt. Dette er tema for professor Kim Schildkamps nyeste forskningsprosjekt; “Involving Students in the Use of Data – From Data…

  Les mer

 • Få system i kvalitetsvurderingen med et kvalitetsårshjul

  Få system i kvalitetsvurderingen med et kvalitetsårshjul

  Det kan være en utfordring å ha kontroll på alt av planer, systemer og prosesser som er knyttet til den lovpålagte kvalitetsvurderingen i skolen. Her er våre tips til hvordan skoleeiere og skoleledere kan gjøre jobben litt enklere – og samtidig oppnå gode resultater. Opplæringsloven §13.10 krever at alle norske kommuner har et system for…

  Les mer

 • Tips til bedre tilpasset opplæring for elever som strever med lesing og regning

  Tips til bedre tilpasset opplæring for elever som strever med lesing og regning

  I denne artikkelen tar vi for oss hvordan du kan se sammenhenger mellom ferdigheter i lesing og skriving i Conexus Insight gjennom analyse av resultatene fra Nasjonale prøver. Deretter får du tre tips til hvordan du som lærer kan tilrettelegge for elever som strever med en eller begge disse ferdighetene. Teksten er en bearbeidet versjon…

  Les mer

 • SOL: Vil gjøre alle elever til funksjonelle lesere

  SOL: Vil gjøre alle elever til funksjonelle lesere

  I Gjesdal har de utviklet et system for å hjelpe elever til bedre leseferdigheter. Leseferdigheter danner grunnlaget for all annen læring i skolen. Når 20 % av norske elever har utfordringer med lesing, er det alt for mange barn og unge som går glipp av kunnskap, og som statistisk sett får flere problemer med videre…

  Les mer

 • Nå kan du se progresjonen i nasjonale prøver fra 5. til 8. trinn

  Nå kan du se progresjonen i nasjonale prøver fra 5. til 8. trinn

  For første gang kan nasjonale prøver fra 5. og 8. trinn kobles og sammenlignes. Det betyr at skoler nå kan se hvor mye de har bidratt til progresjonen hos elevene sine over tid. Forskere ved CEMO har sammen med Matematikksenteret gjennomført en studie for å undersøke om resultatene fra de nasjonale prøvene i regning for…

  Les mer

 • Dette verktøyet sparer tid for lærere

  Dette verktøyet sparer tid for lærere

  Veronica Eckhardt, spesialpedagog og lærer ved en liten skole på Østlandet, forteller om hvordan Conexus Engage hjelper henne med å samle informasjon og forberede seg til de halvårlige utviklingssamtalene med foresatte.  Lærere bruker ofte mye tid på å dokumentere elevenes resultater. For Eckhardt er Conexus Engage et verktøy hun ikke kan klare seg uten.  –…

  Les mer

 • Kan lærevansker forebygges med bedre begrepsforståelse?

  Kan lærevansker forebygges med bedre begrepsforståelse?

  Skolen skal være et sted hvor alle elever får mulighet til dybdelæring og varig forståelse, men ikke alle har forutsetningene for dette. I denne artikkelen ser vi på hvordan læring og elevenes grunnleggende begreper henger sammen.   Teksten er en bearbeidet versjon av en artikkel skrevet av Solveig Nyborg, Nyborg Pedagogikk. Når elever har et mangelfullt…

  Les mer