Artikler

« Tilbake

 • Rapport: Skolen etter koronapandemien

  Rapport: Skolen etter koronapandemien

  Regjeringen publiserte nylig en rapport med tiltak for å ta igjen tapt faglig og sosial læring under koronapandemien. Arbeidsgruppen har definert hvilke hovedutfordringer skolen står overfor i dag, og hvilke tiltak som kan kompensere for de nevnte utfordringene. Forslag på tiltak for å kompensere for tapt læring Viktig rapport Rapporten konkluderer med at det er…

  Les mer

 • Ekspertgruppe: Det trengs mer undersøkende aktivitet i utdanningssystemet

  Ekspertgruppe: Det trengs mer undersøkende aktivitet i utdanningssystemet

  Et av de viktigste suksesskriteriene for skoler som lykkes med kvalitet i utdanningstilbudet, er at de evner å bruke data på en systematisk måte. Det mener ekspertgruppen som nylig leverte sluttrapporten En skole for vår tid. I rapporten som kom i mai 2021, heter det blant annet at «hvis flere skoler hadde gjennomført systematisk skolebasert…

  Les mer

 • – Involverer foreldrene i elevoppfølgingen

  – Involverer foreldrene i elevoppfølgingen

  Systematisk forbedring av tjenestene innen oppvekst – Det forundrer meg at ingen har laget dette før. Et brukervennlig samhandlingsverktøy for tilpasning av opplæring, som også involverer foreldrene på en positiv måte. Vi har veldig interessante resultater etter relativt kort tid, sier Inger Lise Bratteteig, skolepedagogisk rådgiver i Haugesund kommune. I Haugesund ruller de nå ut…

  Les mer

 • Fem ting du bør gjøre i Conexus Engage nå

  Når tankene har handlet om å organisere den nye skolehverdagen, kan det være lett å glemme alt som må gjøres før sommerferien. Vi ønsker derfor gi dere 5 gode Engage-tips. Tips 1: Husk å importere resultater for nasjonale prøver Vi anbefaler at dere så raskt som mulig importerer resultater for nasjonale prøver. Resultatene er tilgjengelige…

  Les mer

 • Tidlig innsats i lesing kan forhindre frafall i videregående

  Det er sterke sammenhenger mellom tidlige elevresultater på kartleggingsprøver og nasjonale prøver i lesing og både grunnskolepoengsum og gjennomføring av videregående på normert tid. I denne artikkelen forklarer vi hvorfor og hva du kan gjøre. Et eksempel: I vår database kan vi se at 63% av elevene som ble identifisert på/under bekymringsgrensen på Udirs kartleggingsprøve i…

  Les mer

 • Metoden som hjelper elevene med å huske bokstavene

  Lesemetoden iMal er nå tilgjengelig gjennom Conexus Engage Har du sett lyset i et barns øyne i det sekundet lesekoden knekkes? Dette helt magiske øyeblikket når bokstavene dras sammen til en lydpakke, som plutselig gir mening, i form av et ord. Regine Nagelhus er grunnlegger av lesemetoden iMAL, som nå er tatt i bruk av…

  Les mer

 • Lærer å lese med lyder og farger

  Mange barn har knekt lesekoden gjennom Lydfargemetoden. Nå er metoden tilgjengelig i Conexus Engage.   Lydfarge tar utgangspunkt i en syntetisk lesemetode. Den bygger på lydsystemet i språket, men har i tillegg fokus på ordoppbygging. Det er en praktisk metode som er konkret og appellerer til flere sanser. Elever som har brukt metoden leser betydelig…

  Les mer

 • Hva betyr fødselsmåned for skoleresultater og livsmestring?

  Betydningen av fødselsmåned for skoleresultater, idrett, selvfølelse og selvmordstilbøyelighetAv Nina Smeby, Manager og analytiker i Conexus «Jeg tror du er den minste på hele skolen», fikk jeg høre da jeg som «desemberbarn» startet i førsteklasse på Åssiden barneskole i 1991. Smalest, kortest og nærmest bakken av alle de omtrent 300 elevene på asfalten i den enorme…

  Les mer

 • Conexus deltok på konferanse om lesing og utvikling i Sogn og Fjordane.

  LUIN – konferansen Conexus var så heldige å få delta og bidra på LUIN, lederutvikling i Nordfjord, i Loen ved Stryn, fra den 14.-15.februar 2018. Konferansen var både for rektorer og styrere i barnehagene. Lederkonferansen hadde særlig fokus på tidlig innsats og ledelse av utviklingsprosesser. Hensikten med oppdraget for Conexus var å bidra med kunnskap…

  Les mer

 • Ledelse i skolen: «Hvordan bruke Conexus Engage i lederteamet?»

  Vi reiste til Larvik kommune i Vestfold for å holde en «Workshop» om bruken av Conexus Engage i lederteamet. Hensikten med dagen i Larvik var bruken av elevdata sett fra et ledelsesperspektiv, for å sikre en systematisk oppfølging av elevene i profesjonelle læringsfellesskap. Mye av tiden ble brukt til å jobbe praktisk med case og…

  Les mer

 • ,

  Se hvordan Selvik Skole bruker Lesepakka

  Vi i Conexus drar på et hyggelig besøk til Sande i Vestfold, for å besøke Selvik Skole. Denne skolen er blant de aller første i landet som har tatt i bruk Lesepakka, og vi får komme og se hvordan de bruker verktøyet i praksis. Vi er så heldige at lærer i lese- og skriveopplæring Bente…

  Les mer

 • Følg opp elevens aktivitet fra Lesepakka og Relemo i Conexus Engage

  De digitale læremidlene Relemo og Lesepakka er nå tilgjengelig i Conexus Engage for alle som har Feide innlogging. Både Relemo og Lesepakka er bygger på metoden repetert lesing og teorier om normal leseutvikling. Ved å bruke de digitale læremidlene vil elevene oppleve mestringsglede, økt ordavkoding og leseforståelse.

  Les mer

 • ,

  Conexus AS på besøk hos Høgskolen i Sørøst-Norge

  Fageksperter fra Conexus AS dro i september 2017 på hyggelig besøk til Høgskolen i Sørøst-Norge. På agendaen sto «Digitale læringsmidler».

  Les mer

 • Samarbeidsplikt for tidlig innsats er en god ting

  Forfatter: Svein-Erik Figved (Faglig leder i Conexus)Publisert: Kommunal Rapport 15.09.17 Kronikk. Kommunene bør støtte forslaget om at skolen har plikt til å samarbeide med andre kommunale tjenester for å sikre en best mulig oppfølging av eleven. I disse dager er et lovforslag om at skolene har plikt til å gi intensiv opplæring til elever på…

  Les mer

 • ,

  Hvor mange av elevene ved din skole opplever både å mestre og få nok faglige utfordringer?

  Hva tenker du om elever som sier de får nok faglige utfordringer på skolen, men opplever liten grad av mestring? Hva med de elevene som opplever stor grad av mestring, men ikke nok faglige utfordringer? Eksemplet nedenfor er hentet fra en ungdomsskole i en norsk kommune vi velger å kalle «Dal skole. Her kan vi…

  Les mer

 • Tips til lærere og lærerkolleger ved skolestart

  Kartleggingsprøvene i lesing er gjennomført og sommeren er her. Når skolen starter igjen er det viktig med en god plan for de elevene som har behov for ekstra oppfølging i lesing. Her er fem tips til oppfølging av elevene: Tipsene ovenfor er hentet fra utdanningsdirektoratets veiledning til lærere Når du logger inn i Conexus Engage,…

  Les mer

 • ,

  Hvordan forhindre frafall med IKO-modellen og Conexus Engage

  Med IKO-modellen får lærere og skoleledere en metode for å identifisere, kartlegge og følge opp elever som ikke finner seg til rette i skolen. Conexus Engage gjør arbeidet enklere og mer effektivt. IKO-modellen er utviklet av Akershus fylkeskommune i samarbeid med NIFU (Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning). Metoden bidrar til identifisering,…

  Les mer