EN

Engage

I Engage finner du de mest brukte kartlegginger og vurderinger. Digitale pedagogiske verktøy til bruk i leseopplæringen, kan du også få tilgang til. Resultater fra kartlegging, sammen med informasjon om øving og trening, samlet på samme sted. 

Viser hvor enkeltelever og klasser lykkes

Tilrettelegger for tilpasset undervisning

Sikrer gode overganger og dokumentasjon

Trygt og tidsbesparende for læreren

Hent informasjon fra læringsressurser

Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg

Kontakt oss for en samtale om hvordan Conexus kan hjelpe deg i ditt arbeid.

radgivare olav
Olav Eng Teigen

+ 47 950 16 495
Conexus Skole

oet@conexus.no

radgivare serhat
Serhat Budak

+47 902 81 355
Conexus Skole

sbu@conexus.no

Få en uforpliktende presentasjon av en rådgiver